Traducere engleză-română pentru "to reproduce"

EN

"to reproduce" română traducere

RO

"a reproduce" engleză traducere

volume_up
a reproduce {vt.}
EN

to reproduce [reproduced|reproduced] {verb}

volume_up
Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.
Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.
De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.
Inkjet printers squirt small dots of ink onto the page to reproduce text and images.
Imprimantele cu jet de cerneală lasă puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce textul și imaginile.
to reproduce (dar şi: to convey, to express, to render)
to reproduce
volume_up
a copia {vb.} (a reproduce)
RO

a reproduce {verb}

volume_up
1. general
Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.
Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.
Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.
Imprimantele cu jet de cerneală lasă puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce textul și imaginile.
Inkjet printers squirt small dots of ink onto the page to reproduce text and images.
2. "a copia"

Exemple de folosire pentru "to reproduce" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDownload the EU logo and access information on the correct way to reproduce it
Descărcaţi emblema UE şi consultaţi condiţiile privind reproducerea acesteia
EnglishOn your computer, go through the steps on your computer to reproduce the problem.
Pe computer, parcurgeți pașii de pe computer pentru reproducerea problemei.
EnglishDisplays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.
De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.
EnglishPrinters are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.
Imprimantele sunt împărțite pe categorii după modul în care reproduc text și ilustrații pe hârtie.
EnglishSome inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.
EnglishInkjet printers squirt small dots of ink onto the page to reproduce text and images.
Imprimantele cu jet de cerneală lasă puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce textul și imaginile.
EnglishLaser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.
Pentru a reproduce textul și ilustrațiile, imprimantele cu laser utilizează toner, o substanță fină, ca o pudră.
EnglishRepeat this process until you reproduce the problem.
Repetați acest proces până când reproduceți problema.
EnglishLaser printers use toner, which is a fine, powdery substance, to reproduce text and graphics on paper.
Imprimantele cu laser utilizează toner, care este o pulbere fină, pentru a reproduce text și ilustrații pe hârtie.
EnglishInkjet printers print by placing small dots of ink on a page to reproduce text or graphics.
Imprimantele cu jet de cerneală imprimă prin plasarea unor puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce text sau ilustrații.
EnglishIf you can't reproduce the problem, then you can eliminate system services as the cause of the problem.
Dacă nu aveți posibilitatea să produceți din nou problema, puteți elimina serviciile de sistem dintre cauzele problemei.
EnglishPortugal needs fishing and, therefore, needs the sea to remain able to provide us with fish and species to remain able to reproduce.
Portugalia are nevoie de pescuit și, prin urmare, este necesar ca marea să ne poată oferi în continuare pește, iar speciile să se poată reproduce.
EnglishFurthermore, it also contains elements such as abortion and the freedom to reproduce for which I am unable to share in the responsibility on religious grounds.
În plus, acesta cuprinde elemente cum ar fi avortul și libertatea reproducerii la care nu pot fi părtaș din motive religioase.
EnglishWe know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.
Știm că resursele piscicole nu sunt infinite și că pescuitul intensiv înseamnă că nu mai există timp pentru ca populațiile exploatate să se reproducă într-un număr suficient.

Sinonime (în engleză) pentru "reproducible":

reproducible
English