Traducere engleză-română pentru "Republic of Croatia"

EN

"Republic of Croatia" română traducere

EN

Republic of Croatia {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Republic of Croatia (dar şi: Croatia)
Republic of Croatia (dar şi: Croatia)

Exemple de folosire pentru "Republic of Croatia" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.
E vorba de Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația și România.
EnglishIn 2005, the Republic of Croatia asked to participate in the activities of the EMCDDA.
În 2005, Croația a solicitat să participe la activitățile OEDT.
EnglishThe Republic of Croatia will, in fact, take part in the Centre's European work programme on drugs and drug addiction.
Republica Croația se va implica în programul de lucru în domeniul drogurilor și toxicomaniei al Observatorului.
EnglishIn 2005, the Republic of Croatia asked to participate in the activities of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
În 2005, Republica Croația a solicitat să participe la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie.
EnglishThe Republic of Croatia is a transit route through which illicit drugs are smuggled on the way from the production countries to consumer countries.
Republica Croația reprezintă o rută de tranzit prin care drogurile ilegale din țările producătoare sunt introduse în țările consumatoare.
EnglishI am therefore voting in favour of the decision on the conclusion, on behalf of the EU, of an agreement between the EU and the Republic of Croatia for this purpose.
Prin urmare, votez în favoarea deciziei de a încheia, în numele UE, un acord între UE și Republica Croația în acest scop.
EnglishI welcome the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Croatia on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
Salut încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Croația privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie.
EnglishCroatia asked to participate in the Centre's activities in 2005 and, in 2006, the Council authorised the Commission to open negotiations with the Republic of Croatia.
Croația a solicitat să participe în 2005 și, în 2006, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu Republica Croația.
EnglishThe direct costs of the floods which hit Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania in 2010 amount to EUR 5 512 719 662.
în scris. - Costurile directe ale inundațiilor din 2010 din Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația și România se ridică la 5 512 719 662 EUR.
English. - I welcome this agreement and the participation of the Republic of Croatia in the activities of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
în scris. - Salut acest acord și participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie.
EnglishThe Republic of Croatia is an important transit route through which illicit drugs are smuggled from the production countries to consumer countries.
în scris. - Republica Croația reprezintă o importantă rută de tranzit prin care drogurile ilegale din țările producătoare sunt introduse în țările consumatoare.
EnglishThe Republic of Croatia is a transit route for drugs arriving from production countries and remains one of the main trafficking routes for drugs to the EU.
Republica Croația este o rută de tranzit pentru drogurile care sosesc din țările producătoare și rămâne una dintre principalele rute prin care se introduc droguri în Europa.
EnglishThe participation of the Republic of Croatia in the activities of the EMCDDA becomes, in these circumstances, a positive development for the whole Union.
Participarea Republicii Croația la activitățile derulate de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie devine, în aceste condiții, un fapt pozitiv pentru întreaga Uniune.
EnglishWith my vote today, I supported the recommendation for the participation of the Republic of Croatia in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
Prin votul meu de astăzi am susținut recomandarea referitoare la participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie.

Sinonime (în engleză) pentru "Republic of Croatia":

Republic of Croatia

Traduceri similare în dicționarul englez-român

republic substantiv
Romanian
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian