Traducere engleză-română pentru "Republic of Cyprus"

EN

"Republic of Cyprus" română traducere

EN

Republic of Cyprus {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Republic of Cyprus (dar şi: Cyprus)
I should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Aș dori să mă refer la Republica Cipru, care este acum sub observație.
Turkey is militarily occupying part of an EU Member State: the Republic of Cyprus.
Turcia ocupă militar o parte a unui stat membru al UE: Republica Cipru.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Un sfat și o cerere: trimiteți primul dvs. reprezentant în Republica Cipru:
Republic of Cyprus (dar şi: Cyprus)
Respect is needed for the position of the Republic of Cyprus.
Este nevoie ca poziţia Republicii Cipru să fie tratată cu respect.
I should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Aș dori să mă refer la Republica Cipru, care este acum sub observație.
Turkey is militarily occupying part of an EU Member State: the Republic of Cyprus.
Turcia ocupă militar o parte a unui stat membru al UE: Republica Cipru.

Exemple de folosire pentru "Republic of Cyprus" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Aș dori să mă refer la Republica Cipru, care este acum sub observație.
EnglishTurkey is militarily occupying part of an EU Member State: the Republic of Cyprus.
Turcia ocupă militar o parte a unui stat membru al UE: Republica Cipru.
EnglishA word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Un sfat și o cerere: trimiteți primul dvs. reprezentant în Republica Cipru:
EnglishThe Republic of Cyprus gained its independence from Britain in 1960.
Republica Cipru și-a câștigat independența față de Regatul Unit în 1960.
EnglishRespect is needed for the position of the Republic of Cyprus.
Este nevoie ca poziţia Republicii Cipru să fie tratată cu respect.
EnglishThe European Parliament tolerates Turkey's intransigence and aggression against the Republic of Cyprus.
Parlamentul European tolerează intransigența și agresiunea Turciei față de Republica Cipru.
EnglishIt is illegally occupying 40% of the Republic of Cyprus and scuppering every solution to the problem.
Ocupă ilegal 40 % din teritoriul Republicii Cipru şi evită orice soluţie la această problemă.
EnglishHowever, there has been no progress towards normalisation of bilateral relations with the Republic of Cyprus.
Totuși, nu s-au înregistrat progrese în direcția normalizării relațiilor bilaterale cu Republica Cipru.
EnglishIt has voted against the proposals and amendments concerning the Republic of Cyprus and its legal rights in the area.
Acesta a votat împotriva propunerilor și amendamentelor ce privesc Republica Cipru și drepturile legale ale acesteia în regiune.
EnglishThis country is led by an Islamist party and its army is occupying the territory of the Republic of Cyprus, a member of the European Union.
Această ţară este condusă de un partid islamist, iar armata sa ocupă teritoriul Republicii Cipru, un stat membru al Uniunii Europene.
EnglishAs we all know, the EU Member State of the Republic of Cyprus is, at present, and has been for 36 years, under part-occupation by Turkey.
După cum știm cu toții, o parte a statului membru al UE Republica Cipru este în prezent, și a fost timp de 36 de ani, sub ocupație turcă.
EnglishWhy do we just call on Turkey to use its influence when Greece and the Republic of Cyprus, both EU members, have a crucial role to play?
De ce apelăm doar la Turcia să îşi utilizeze influenţa, când Grecia şi Republica Cipru, ambele state membre ale UE, joacă un rol esenţial?
EnglishBack in 2006, Turkey committed to recognising the Republic of Cyprus, applying the Ankara Protocol and helping to resolve the Cyprus question.
În 2006, Turcia s-a angajat să recunoască Republica Cipru, aplicând Protocolul de la Ankara şi contribuind la rezolvarea problemei Ciprului.
EnglishIn ignoring international law, Turkey is preventing the Republic of Cyprus from exercising its sovereign rights in its exclusive economic zone.
Prin ignorarea legislaţiei internaţionale, Turcia împiedică Republica Cipru să îşi exercite drepturile suverane în spaţiul său economic exclusiv.
EnglishInstead, Turkey has failed to comply with the contractual obligations undertaken towards the European Union with regard to the Republic of Cyprus as a Member State.
În schimb, Turcia nu şi-a respectat obligaţiile contractuale asumate faţă de Uniunea Europeană cu privire la Republica Cipru în calitate de stat membru.
EnglishFinally, the energy chapter cannot be opened as long as Turkey prevents the Republic of Cyprus from exercising its sovereign rights in its exclusive economic zone.
În sfârşit, capitolul energiei nu poate fi deschis atâta timp cât Turcia împiedică Republica Cipru să-şi exercite drepturile de suverană în spaţiul său economic exclusiv.
EnglishThe Treaty of Accession between the EU and the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, and Slovakia is signed in Athens, Greece.
La Atena (Grecia) este semnat Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Ciprului, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei.
EnglishTherefore, the full withdrawal of Turkish troops from the Republic of Cyprus and the return of the city of Famagusta are sine qua non conditions of Turkey's accession to the European Union.
Prin urmare, retragerea completă a trupelor turce din Republica Cipru şi retrocedarea oraşului Famagusta sunt condiţii sine qua non ale aderării Turciei la UE.
EnglishAt a time when the Republic of Cyprus is in the middle of negotiations to resolve the Cyprus question, fronts are being opened which have a very adverse effect on the process.
Într-un moment în care Republica Cipru se află în mijlocul negocierilor pentru a rezolva problema cipriotă, se deschi fronturi, lucru care are un efect negativ asupra procesului.
EnglishThe suspension has territorial effect, but does not concern the personal rights of Turkish Cypriots as EU citizens, as they are considered as citizens of the Member State Republic of Cyprus.
The suspension has territorial effect, but does not concern the personal rights of Turkish Cypriots as EU citizens, as they are considered as citizens of the Member State Republic of Cyprus.

Sinonime (în engleză) pentru "Republic of Cyprus":

Republic of Cyprus
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

republic substantiv
Romanian
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian