EN

reserved {adjectiv}

volume_up
reserved (dar şi: cautious, modest, shy, stand-offish)
volume_up
rezervat {adj. m.} [fig.]
reserved (dar şi: discreet, restrained, continent)
reserved (dar şi: reticent)
volume_up
mocnit {adj. m.} (despre cineva)
reserved
reserved
volume_up
retras {adj. m.} (despre cineva)
reserved (dar şi: discreet, reticent)
volume_up
tăcut {adj. m.} (discret, rezervat)

Exemple de folosire pentru "reserved" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishReserved accounts include the default user account and the system accounts.
Conturile rezervate includ contul de utilizator implicit și conturile de sistem.
EnglishRussia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
Rusia priveşte această vecinătate ca pe o sferă de interes rezervată ei.
EnglishClick the Administrative tab, and then click Copy to reserved accounts.
Faceți clic pe fila Administrativ, apoi faceți clic pe Copiere la conturi rezervate.
EnglishI am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Sunt bucuros că 20 de milioane de euro au fost rezervate pentru Strategia privind Marea Baltică.
EnglishWe have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Deja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului.
EnglishThe Member States have also retained certain reserved powers.
Statele membre şi-au păstrat, de asemenea, anumite competenţe rezervate lor.
EnglishAmount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Volumul de memorie virtuală rezervată pentru utilizare de către un proces.
EnglishThe problem is not that the markets were reserved, as you said.
Problema nu este că pieţele au fost rezervate, astfel cum aţi afirmat dvs.
EnglishThe very definition of 'marriage' should be reserved for unions between women and men.
Chiar definiţia termenului ,,căsătorie" ar trebui să fie rezervată unirii dintre bărbaţi şi femei.
EnglishHearty congratulations to the Commission, then, and a rather reserved attitude towards the Council.
Felicit din inimă Comisia şi menţin o atitudine destul de rezervată faţă de Consiliu.
EnglishAmount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Volumul de memorie virtuală rezervat pentru utilizare de către un proces.
EnglishAccess to these markets should be reserved for professional buyers only.
Accesul la aceste piețe ar trebui să fie rezervat doar cumpărătorilor din acest domeniu profesional.
EnglishDue to the large number of requests, visits should be reserved at least two months in advance.
+32 (0)2 281 2140 (numai pentru întrebări de natură generală)
EnglishThe Commission, however, has reserved the right to make the carbon charge obligatory by 2013.
Comisia și-a rezervat, însă, dreptul de a introduce obligativitatea taxei pentru carbon până în 2013.
EnglishA Member of the Polish national Parliament parked his car in a place reserved for the disabled.
Un membru al parlamentului naţional polonez şi-a parcat maşina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap.
EnglishThat is why the role reserved for this new European Banking Authority is so crucial for the future.
De aceea, rolul rezervat acestei noi autorități bancare europene este atât de important pentru viitor.
EnglishThis is why the role reserved for this new European Banking Authority is so critical for the future.
Din acest motiv, rolul rezervat acestei noi autorități bancare europene este atât de important pentru viitor.
EnglishAll rights reserved.
© 2010 Traffic.com, Inc. Toate drepturile rezervate.
EnglishThe Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.
Comisia a luat notă de cererea de definire a menţiunilor rezervate facultative, cum ar fi "de casă” sau "de munte”.
EnglishNo, you cannot take the floor using the blue card procedure, because this is reserved solely for MEPs.
Nu, nu puteţi lua cuvântul folosind procedura cartonaşului albastru pentru că aceasta este rezervată exclusiv deputaţilor.