Traducere engleză-română pentru "reshaped"

EN

"reshaped" română traducere

volume_up
reshaping {substantiv}
EN

reshaped {adjectiv}

volume_up
reshaped
reshaped

Exemple de folosire pentru "reshaped" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe agricultural model should be reshaped towards greater self-sufficiency.
Modelul agricol ar trebui redirecționat către o autonomie sporită.
EnglishThe disaster at the Fukushima nuclear power plant reshaped the future of nuclear power, especially with regard to safety.
Dezastrul de la centrala nucleară de la Fukushima a remodelat viitorul energiei nucleare, în special în privinţa siguranţei.
EnglishIn the context of negotiations on the next multiannual financial framework, the budget for this reshaped cohesion policy should remain the same.
În contextul negocierilor privind următorul cadru financiar multianual, bugetul pentru această politică de coeziune reproiectată ar trebui să rămână același.
EnglishWe cannot allow the opportunities offered by this particular moment in history - as world economic governance is defined and regional balances are reshaped - to pass unfulfilled.
Nu putem permite ca oportunitățile oferite de acest moment istoric deosebit - când se definește guvernanța economică mondială și se restabilesc echilibrele regionale - să fie ignorate.