EN

resolutely {adverb}

volume_up
resolutely (dar şi: bravely, manfully, manly)

Exemple de folosire pentru "resolutely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are five measures we expect Belarus to take resolutely and irreversibly.
Există cinci măsuri pe care aşteptăm ca Belarusul să le ia în mod hotărât şi ireversibil.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reacţionează rapid şi hotărât la tragediile umane din toată lumea.
EnglishI therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Prin urmare, am votat cu hotărâre în favoarea acestui proiect ambiţios.
EnglishI am resolutely confident that the CAP will become more sustainable over time.
Sunt ferm convins că PAC va deveni mai durabilă în timp.
EnglishBy implementing these actions, the European Union must be the leader and act more resolutely.
Prin implementarea acestor acţiuni, Uniunea Europeană trebuie să fie lider şi să acţioneze mai ferm.
EnglishThe European Union and the Member States resolutely oppose the death penalty under all circumstances.
Uniunea Europeană și statele membre se opun ferm pedepsei cu moartea în toate circumstanțele.
EnglishIt will not surprise you to learn that I am resolutely in favour of the first of these arrangements.
Nu veţi fi surprinşi să aflaţi că mă declar absolut în favoarea primului dintre aceste acorduri.
EnglishWe must stand up resolutely against genetic discrimination.
Trebuie să luptăm cu fermitate împotriva discriminării genetice.
EnglishThe European Union does not react resolutely enough to attacks and discrimination against Christians.
Uniunea Europeană nu reacționează destul de ferm la atacuri și la discriminarea împotriva creștinilor.
EnglishWe have to tackle this new responsibility resolutely.
Trebuie să abordăm această nouă responsabilitate cu fermitate.
EnglishHowever, until then, there is still a long road to travel, and I hope that China resolutely follows that road.
Însă, până atunci, mai avem o cale lungă de parcurs şi sper ca RPC să urmeze cu hotărâre această cale.
EnglishWhen it came down to it, he, too, opted resolutely to put the national interest before religious requirements.
La urma urmelor, şi acesta a optat cu hotărâre să pună interesele naţionale înaintea cerinţelor religioase.
EnglishI voted resolutely in favour of its adoption.
Am votat fără nicio ezitare în favoarea adoptării sale.
EnglishWe must act resolutely, or else those who persecute Christians will think they have our tacit blessing.
Trebuie să acţionăm cu hotărâre, altfel cei care persecută creştini vor crede că au parte de binecuvântarea noastră tacită.
EnglishI voted resolutely in favour of this text.
Am votat cu hotărâre în favoarea acestui text.
EnglishThat is why it is right for us resolutely to promote and support the reduction of public debt in Greece.
Acesta este motivul pentru care este corect ca noi să promovăm și să sprijinim în mod hotărât reducerea datoriei publice din Grecia.
EnglishThis process must be resolutely continued.
EnglishIn my opinion, our role is to support the peace process in the Middle East and to oppose terrorism resolutely.
În opinia mea, rolul nostru este să sprijinim procesul de pace din Orientul Mijlociu şi să ne opunem cu fermitate terorismului.
EnglishThat is why I voted resolutely in favour of this report on patients' rights in cross-border healthcare.
Acesta este motivul pentru care am votat ferm în favoarea acestui raport privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.
EnglishWe would like to assure Kazakhstan of our explicit support and encourage this country to continue resolutely along this path.
Am dori să asigurăm Kazahstanul de susținerea noastră explicită și să încurajăm această ţară să înainteze cu hotărâre în această direcție.