Traducere engleză-română pentru "respected"

EN

"respected" română traducere

volume_up
respect {substantiv}
RO
EN

respected {adjectiv}

volume_up
respected (dar şi: reputed)
This means that the 'reciprocity principle' is not being respected.
Acest lucru înseamnă că "principiul reciprocităţii” nu este respectat.
They mobilised to ensure that the result of the election was respected.
Acestea s-au mobilizat pentru a se asigura că rezultatul alegerilor a fost respectat.
The treaty strikes a balance and that balance has to be respected.
Tratatul creează un echilibru, iar acest echilibru trebuie respectat.
respected (dar şi: esteemed, honoured, worthy, muchhonoured)
respected (dar şi: dear, esteemed)
respected (dar şi: appreciated, successful, valuable)
The solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
Soluţia se găseşte în tratat, care ar trebui apreciat şi respectat cu sfinţenie.

Exemple de folosire pentru "respected" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn this context, I would also like to see the rights of Parliament respected.
În acest context, aș vrea să văd că și drepturile Parlamentului sunt respectate.
EnglishThe Single Market will remain competitive if all social rights are respected.
Piața unică va rămâne competitivă dacă sunt respectate toate drepturile sociale.
EnglishI am sure that, if we respected them better, we would not be in this situation.
Sunt sigur că, dacă le-am fi respectat mai bine, nu am fi fost în această situaţie.
EnglishI hope that the rights of religious and ethnic minorities will be respected in Kenya.
Sper că drepturile minorităţilor religioase şi etnice din Kenya vor fi respectate.
EnglishThese obligations are and will be duly respected in all of the Council's work.
Aceste obligații sunt și vor fi respectate în toate acțiunile Consiliului.
EnglishThe very objective of these agreements is for those borders to be respected.
Obiectivul principal al acestor acorduri este ca aceste frontiere să fie respectate.
EnglishThe President of the Italian Republic has said that pacts must be respected.
Preşedintele Republicii Italiene a spus că înţelegerile trebuie respectate.
EnglishUnfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.
Din nefericire, acestea sunt doar cuvinte goale, întrucât Constituţia nu este respectată.
EnglishWe are therefore calling for their right to free movement to be respected.
Astfel, facem un apel la respectarea dreptului acestora la libera circulaţie.
EnglishThe wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
Formularea este foarte clară şi este foarte important ca această regulă să fie respectată.
EnglishThe independence of the ECB is respected by all the Member States of the euro area.
Independența BCE este respectată de toate statele membre din zona euro.
EnglishTerrorism must be combated vigorously, but human rights must still be respected.
Terorismul trebuie combătut cu energie, dar drepturile omului trebuie respectate întotdeauna.
EnglishCommon rules that are not respected in any tangible way are of no value.
Normele comune care nu sunt respectate în mod real sunt lipsite de valoare.
EnglishThey mobilised to ensure that the result of the election was respected.
Acestea s-au mobilizat pentru a se asigura că rezultatul alegerilor a fost respectat.
EnglishHuman rights are not respected at all in Uganda, especially the rights of this group.
Drepturile omului nu sunt respectate deloc în Uganda, în special drepturile acestui grup.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Cooperarea în vederea asigurării respectării acestor drepturi este datoria noastră solemnă.
EnglishThe solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
Soluţia se găseşte în tratat, care ar trebui apreciat şi respectat cu sfinţenie.
EnglishOur competition laws are respected by all the major international conglomerates.
Legile noastre concurenţiale sunt respectate de toate principalele conglomerate internaţionale.
EnglishDeadlines must be respected to make the European Union's actions credible.
Termenele limită trebuie respectate pentru ca acțiunile Uniunii Europene să fie credibile.
EnglishWe demand that democratic rights and fundamental values be respected.
Solicităm respectarea drepturilor democratice şi a valorilor fundamentale.

Sinonime (în engleză) pentru "respected":

respected
respect
respective