Traducere engleză-română pentru "respects"

EN

"respects" română traducere

volume_up
respects {substantiv}
volume_up
respect {substantiv}
EN

respects {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "respects" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Union generally respects the court proceedings of third countries.
Uniunea Europeană respectă, în general, procedurile judiciare din țări terțe.
EnglishIts constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
Constituția sa este, în anumite privințe, un exemplu pentru o constituție europeană.
EnglishIn many respects, we are already acting in line with the points that he made.
În multe privinţe, acţionăm deja în direcţia opiniilor pe care le-a exprimat acesta.
EnglishIt respects the environmental protection objectives adopted some time ago by the EU.
Aceasta respectă obiectivele protecției mediului adoptate de UE cu ceva timp în urmă.
EnglishI believe that this question must be approached offensively, and in both respects.
Consider că această chestiune trebuie abordată în mod ofensiv şi din ambele perspective.
EnglishIn many respects, there is still an obvious gap between different EU regions.
În multe privințe, există în continuare un decalaj evident între diferite regiuni ale UE.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Fireşte, acest text nu îndeplineşte în totalitate ambiţiile iniţiale.
EnglishThe new treaty will change the way the EU works in several respects.
Noul tratat va schimba modul în care funcţionează UE din mai multe puncte de vedere.
EnglishThat would make our work easier, but in all other respects, the evaluation is a good one.
Acest lucru ne-ar facilita lucrul, însă evaluarea este bună sub toate celelalte aspecte.
EnglishIn this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
În această privinţă, propunerea respectă principiul proporţionalităţii.
EnglishEnvironmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
Din punct de vedere ecologic: avem nevoie de o PAC care respectă pământul, care respectă ...
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Pe de altă pate, raportul dlui Pieper cuprinde o serie de lucruri clare și altele mai puțin clare.
EnglishI therefore voted for this report because it respects these balances.
Am votat aşadar pentru acest raport, deoarece respectă aceste echilibre.
EnglishI welcome, in particular, any effort which respects the indigenous people of this region.
Apreciez, în mod special, orice efort care respectă populaţia băştinaşă din această regiune.
EnglishThe Copenhagen Summit was a disappointment in many respects.
Reuniunea la nivel înalt de la Copenhaga a fost o dezamăgire în multe privinţe.
EnglishThe excellent report presented by Mr Busuttil respects this approach.
Raportul excelent prezentat de dl Busuttil respectă această abordare.
EnglishThe status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
Stadiul actual al reformelor începute în 2001 poate fi judecat ca fiind pozitiv în multe aspecte.
EnglishThese two directives complement each other in certain respects.
Aceste două directive se completează reciproc din anumite puncte de vedere.
EnglishIt also has the highest social standards and respects workers at work.
Are, de asemenea, cele mai înalte standarde sociale și respectă lucrătorii la locul de muncă.
EnglishIn many respects, they do not differ significantly from employees.
Acesta nu diferă semnificativ, în multe situaţii, de al angajatelor.

Sinonime (în engleză) pentru "respect":

respect
respected