EN

restaurant {substantiv}

volume_up
1. general
restaurant (dar şi: eatery, eating-house)
Like a restaurant menu, a program menu shows you a list of choices.
La fel ca un meniu de restaurant, meniul unui program prezintă o listă de opțiuni.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opțiuni, la fel ca meniul de restaurant.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opţiuni, la fel cum face meniul unui restaurant.
2. "a small and modest one"
restaurant
volume_up
birt {n} (restaurant mic şi modest)
RO

restaurant {neutru}

volume_up
1. general
restaurant (dar şi: unitate de alimentaţie publică)
restaurant
restaurant (dar şi: local (restaurant))
La fel ca un meniu de restaurant, meniul unui program prezintă o listă de opțiuni.
Like a restaurant menu, a program menu shows you a list of choices.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opțiuni, la fel ca meniul de restaurant.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opţiuni, la fel cum face meniul unui restaurant.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
2. "în gară"
restaurant
restaurant

Exemple de folosire pentru "restaurant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLike a restaurant menu, a program menu shows you a list of choices.
La fel ca un meniu de restaurant, meniul unui program prezintă o listă de opțiuni.
EnglishIt's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opțiuni, la fel ca meniul de restaurant.
EnglishIt's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Este denumit meniu deoarece furnizează o listă de opţiuni, la fel cum face meniul unui restaurant.
EnglishIf the Commission's proposal were accepted, restaurant owners would have to apply two different rates of VAT.
În cazul în care propunerea Comisiei ar fi acceptată, proprietarii de restaurante ar trebui să aplice două cote diferite de TVA.
EnglishWhat is more serious is that a Belgian restaurant owner came to her aid and called the ambulance and the police.
Ceea ce este mai grav este faptul că un proprietar belgian al unui restaurant a venit să o ajute şi a chemat ambulanţa şi poliţia.
EnglishAlso, events following strike action at a fashionable restaurant in Neuilly, a favourite of Mr Sarkozy, come to mind.
De asemenea, îmi vin în minte evenimentele care au urmat unei greve de la un restaurant elegant din Neuilly, preferat de dl Sarkozy.
EnglishIt may have a beneficial impact not only on the host country's cultural offering, but on its restaurant trade too.
Ea ar putea avea un impact benefic nu numai asupra ofertei culturale a ţării gazdă, ci şi asupra sectorului restaurantelor din ţara respectivă.
EnglishIf a waiter sits in an empty restaurant, this counts as inactive on-call time which will, of course, be evaluated differently.
Dacă un chelner stă într-un restaurant gol, timpul se calculează ca timp de gardă inactiv care, bineînţeles, va fi evaluat în mod diferit.
EnglishWorkers have the right to be protected by European legislation, and we are now talking about the health of restaurant and hotel workers.
Lucrătorii au dreptul să fie protejaţi de legislaţia europeană şi acum discutăm despre sănătatea lucrătorilor din restaurante şi hoteluri.
EnglishThe proposal goes back to the summer of 2008 and proposes the addition of certain other locally supplied services, including restaurant services.
Propunerea datează din vara anului 2008 şi propune adăugarea anumitor servicii furnizate local, inclusiv a serviciilor de restaurant.
English- What do I need to do to establish, for instance, a restaurant or a shop?
Care sunt termenele-limită? - Ce legi şi decrete se aplică în domeniul meu de activitate? - Ce trebuie să fac pentru a înfiinţa, de exemplu, un restaurant sau un magazin?
EnglishThe specificities of hotel- or restaurant-reservation contracts have also been safeguarded, which was not the case with the initial proposal.
Specificitățile contractelor privind rezervările la hoteluri sau restaurante sunt de asemenea protejate, lucru care nu era valabil în propunerea inițială.
EnglishIndeed, currently, seven out of the 11 Member States applying reduced rates to restaurant services exclude alcoholic beverages without any difficulty.
Într-adevăr, în prezent, şapte din cele 11 state membre care aplică cote reduse la serviciile oferite de restaurante exclud băuturile alcoolice fără nicio dificultate.
EnglishIn addition to housing and restaurant catering services, labour-intensive services will be permanently included in the list of services eligible for reduced rates.
Pe lângă serviciile imobiliare şi cele de catering din restaurante, serviciile care necesită un volum mare de muncă vor fi incluse permanent în lista serviciilor eligibile pentru rate reduse.
EnglishAround four to five years ago, I was in Kampala and one evening I met a group of lesbians, gay men and transgender people in a pizza restaurant, where the owner allowed the meeting to take place.
Acum patru-cinci ani, eram în Kampala şi, într-o seară, am întâlnit un grup de lesbiene, homosexuali şi transsexuali într-o pizzerie, în care proprietarul le-a permis să se reunească.

Sinonime (în engleză) pentru "restaurant":

restaurant