EN

resting {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "resting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.
EnglishTransporters often have no intention of unloading and resting the animals.
Deseori, transportatorii nu au nicio intenție de a descărca și de a asigura repausul animalelor.
EnglishBut equally, there is great responsibility resting with the authorities and the people of Haiti to build in a better way.
Însă, în acelaşi timp, autorităţile şi oamenii din Haiti au marea responsabilitate de a construi mai bine.
EnglishAfter all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
Până la urmă, realitatea este că regiunea arctică oferă locul de odihnă veşnică pentru emisiile de mercur ale lumii.
EnglishAfter all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
Până la urmă, adevărul este că regiunea arctică adăposteşte deja locul de odihnă veşnică a emisiilor de mercur din lume.
EnglishI would like to remind you of the great public responsibility resting on us as representatives elected by the people.
Aș dori să vă reamintesc de responsabilitatea publică imensă ce ne revine în calitate de reprezentanți aleși ai cetățenilor.
EnglishNext try resting the pointer on the Slide Show gadget, which displays a continuous slide show of pictures on your computer.
În continuare, încercați să poziționați indicatorul pe gadgetul Expunere diapozitive, care afișează pe computer o expunere de diapozitive continuă cu imagini.
EnglishNext try resting the pointer on the Slide Show gadget, which displays a continuous slide show of pictures on your computer.
În continuare, încercați să poziționați indicatorul pe gadgetul Expunere diapozitive, care afișează pe computer o expunere continuă de diapozitive cu imagini.
EnglishSince 12 August 2007, the Panamanian bulk carrier New Flame has been resting on the sea floor alongside the coast of Algeciras (Cádiz) and Gibraltar.
Din data de 12 august 2007, vrachierul sub pavilion panamez, New Flame, se află pe fundul mări lângă coasta oraşului Algeciras (Cádiz) şi a Gibraltarului.
EnglishI am aware, of course, that he is about to face a number of very busy months, as the problems of the world are going to be resting, more than anywhere, on his big, broad shoulders.
Ştiu, desigur, că dumnealui se va confrunta cu o perioadă foarte aglomerată, pentru că umerii domniei sale vor fi împovăraţi de problemele întregii lumi.