Traducere engleză-română pentru "restoration"

EN

"restoration" română traducere

volume_up
restorer {substantiv}
volume_up
restoring {substantiv}
RO
EN

restoration {substantiv}

volume_up
restoration
volume_up
refacere {f} (restaurare)

Exemple de folosire pentru "restoration" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat country does not need another dictator, but the restoration of democracy.
Această ţară nu are nevoie de un alt dictator, ci de reinstaurarea democraţiei.
EnglishThursday, 11 March marks the 20th anniversary of the restoration of Lithuanian independence.
Joi, 11 martie, se împlinesc 20 de ani de la restaurarea independenţei în Lituania.
EnglishWhen you restore your computer from a system image, it's a complete restoration.
Când restaurați computerul pornind de la o imagine de sistem, aceasta este o restaurare completă.
EnglishOur top priority now is the restoration of credit flows to the economy.
Prioritatea noastră este restabilirea fluxurilor de credit în economie.
EnglishThe third key area for resolving the crisis is therefore the restoration of confidence.
Prin urmare, al treilea domeniu cheie pentru rezolvarea acesteia este restabilirea încrederii.
EnglishHowever, health or restoration to health is not just a right.
Totuşi, sănătatea sau refacerea sănătăţii nu este doar un drept.
EnglishThis is why the effective and rapid restoration of the award of credit must be ensured urgently.
Este motivul pentru care acordarea cât mai rapidă şi eficientă de credite trebuie asigurată urgent.
EnglishWe call for restoration of constitutional order in Madagascar.
Solicităm restaurarea ordinii constituţionale în Madagascar.
EnglishBut clearly, on the basis of what I said initially, the restoration of constitutional order is what we seek.
Desigur, plecând de la ceea ce am afirmat iniţial, dorim reinstaurarea ordinii constituţionale.
EnglishOften dichloromethane is used by individuals carrying out restoration work in their own homes.
De multe ori, diclormetanul este utilizat de persoane care efectuează lucrări de reparaţii în locuinţele proprii.
EnglishWe call for the restoration of full freedom of speech.
Îndemnăm la reinstaurarea libertății de exprimare depline.
EnglishThe restoration costs, while much too early to estimate, could be in the region of EUR 500 million.
Deşi este prematur să estimăm, costurile reparaţiilor s-ar putea ridica până la aproape 500 de milioane de euro.
EnglishThe restoration of law and order must be a priority.
Restabilirea ordinii publice trebuie să fie o prioritate.
EnglishIt is unacceptable that some Members States of the Union should call today for the restoration of internal borders.
Este inacceptabil că anumite state membre ale Uniunii solicită astăzi restaurarea granițelor interne.
EnglishThe return of President Zelaya is a necessity when it comes to the restoration of constitutional order.
Întoarcerea preşedintelui Zelaya este o necesitate din punctul de vedere al reinstaurării ordinii constituţionale.
EnglishIt may propose the temporary restoration of a visa requirement to the nationals of the non-EU country.
Aceasta poate propune o restabilire temporară a unei obligaţii de deţinere a unei vize în cazul resortisanţilor ţării terţe.
EnglishThey were fighting for the freedom of all nations, for the restoration of sovereignty of all European countries.
Acestea s-au luptat pentru libertatea tuturor naţiunilor, pentru restaurarea suveranităţii tuturor statelor europene.
EnglishI believe that the restoration and consolidation of the European market feature among the priorities of all Member States.
Consider că restaurarea şi consolidarea pieţei europene se numără printre priorităţile tuturor statelor membre.
EnglishI voted against Amendment 3, because I am in favour of the restoration of trading standards in the fruit sector.
Am votat împotriva amendamentului nr. 3, deoarece sunt pentru restabilirea standardelor comerciale în sectorul fructelor.
EnglishIf you obtained the file from an online store, the store might offer media usage rights (license) restoration.
Dacă ați obținut fișierul de la un magazin online, magazinul poate oferi restabilirea dreptului de utilizare media (licența).

Sinonime (în engleză) pentru "restoration":

restoration
restorer
restorative
Mai multe cuvinte
English
  • restoration

Caută mai multe cuvinte în dicționarul englez-român.