Traducere engleză-română pentru "to result from"

EN

"to result from" română traducere

EN

to result from {verb}

volume_up
to result from (dar şi: to arise from, to follow from)
We in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
Noi, în Franţa, suntem conştienţi de abuzurile care pot rezulta din conexiunea fişierelor.
A more consistent policy would result from this.
Din aceasta ar rezulta o politică mai coerentă.
We are talking, not least, about a series of new duties that result from the Treaty of Lisbon.
Vorbim, nu în ultimul rând, despre o serie de noi îndatoriri care rezultă din Tratatul de la Lisabona.
to result from (dar şi: to follow from, to ensue from)
to result from (dar şi: to follow)
volume_up
a decurge {vb.} (a urma din)

Exemple de folosire pentru "to result from" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances.
Numeroase decese materne sunt cauzate de avorturile efectuate în condiţii inacceptabile.
EnglishWe in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
Noi, în Franţa, suntem conştienţi de abuzurile care pot rezulta din conexiunea fişierelor.
EnglishIt may result from the fact that women are not paid as well as men.
Poate fi rezultatul faptului că femeile nu sunt remunerate la fel de bine ca bărbaţii.
EnglishAs a result, apart from the financial crisis, we also have a moral crisis.
Ca rezultat, în afară de criza financiară, avem şi o criză morală.
EnglishThe inhabitants of Bosnia Herzegovina deserve a better result from the votes they cast in the ballot box.
Cetăţenii din Bosnia şi Herţegovina merită un rezultat mai bun adus de voturile lor.
EnglishWe are talking, not least, about a series of new duties that result from the Treaty of Lisbon.
Vorbim, nu în ultimul rând, despre o serie de noi îndatoriri care rezultă din Tratatul de la Lisabona.
EnglishAs a result, the country from which you were posted is the one responsible for your social security coverage.
Ţara din care aţi fost detaşat răspunde de asigurările dumneavoastră de securitate socială.
EnglishWhen we discuss expenditure, we must refer to the obligations that result from the Treaty of Lisbon.
Când discutăm despre cheltuieli, trebuie să ne referim la obligaţiile care rezultă din Tratatul de la Lisabona.
EnglishIn particular, I would emphasise the inclusive nature of the policy which would result from the present proposal.
Aș dori să subliniez mai ales natura integratoare a politicii care ar rezulta din propunerea de față.
EnglishAt first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
La prima vedere, nu se observă niciun cost, nicio plată care ar putea rezulta din completarea acestui formular.
EnglishThe desire to get rid of tobacco plantations in Europe will result in increased imports from third countries.
Dorinţa de a scăpa de plantaţiile de tutun din Europa va conduce la creşterea importurilor din ţările terţe.
EnglishA more consistent policy would result from this.
Din aceasta ar rezulta o politică mai coerentă.
EnglishAn opposite tendency - towards disintegration - would result from, for example, attempts to slash EU budget levels.
O tendință opusă - spre dezintegrare - ar rezulta, de exemplu, din încercarea de a reduce nivelurile bugetare UE.
EnglishI therefore want to very briefly describe the change that will result from the new working basis and these subjects.
Doresc aşadar să descriu foarte pe scurt schimbarea care va rezulta în urma noii baze de lucru şi a acestor subiecte.
EnglishThe result is still far from perfect.
EnglishThe result is secondary migration from countries with low standards to Member States with generous social systems.
Rezultatul va fi, deci, imigrația secundară, din țările cu standarde inferioare, în acele state membre cu sisteme sociale generoase.
EnglishEven small contributions from biofuels result in less dependence on fossil fuels and a change in prices.
Chiar şi contribuţiile mici ale biocombustibililor pot duce la o dependenţă mai mică faţă de combustibilii fosili şi o modificare a preţurilor.
EnglishIt is morally wrong for Taiwan to be excluded from a public health forum simply as a result of pressure from China.
La nivel moral, este greşită excluderea Taiwanului de la un forum al sănătăţii publice doar ca urmare a presiunii din partea Chinei.
EnglishThis result is far from the EU's position on the matter, and it is also far from what is needed to protect the climate.
Acest rezultat este departe de poziţia UE privind acest subiect şi, de asemenea, este departe de necesarul pentru protecţia climei.
EnglishThe proposals before us result from the mid-term review conducted by the Commission in 2009 at Parliament's request.
Propunerile prezentate sunt rezultatul revizuirii de la mijlocul perioadei desfășurate de Comisie în 2009 la solicitarea Parlamentului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

result substantiv
from prepoziţie
from conjuncţie
Romanian
from adverb
Romanian
to exempt from verb
Romanian