Traducere engleză-română pentru "reticence"

EN

"reticence" română traducere

volume_up
reticence {substantiv}
EN

reticence {substantiv}

volume_up
reticence (dar şi: reserve)
If one were needed, Europe's reticence with regard to resolving the new tragedy in the Middle East would be a recent example of this.
Dacă este nevoie de un exemplu recent, pot aminti reticenţa Europei în legătură cu rezolvarea noii tragedii din Orientul Mijlociu.
Those in this Parliament who know me and know the 12 years I have spent here will know that I intervene in such debates with a great reticence.
Cei din Parlament care mă cunosc şi cunosc cei 12 ani pe care i-am petrecut aici vor şti că intervin în astfel de dezbateri cu foarte mare reticenţă.
In particular, I heard you express your reticence regarding indiscriminate increases in public spending and your preference for an environment that is favourable to enterprises.
În special, am auzit că v-aţi exprimat reticenţa în privinţa creşterilor nediscriminate ale cheltuielilor publice şi preferinţa dumneavoastră pentru un mediu favorabil întreprinderilor.

Exemple de folosire pentru "reticence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere must be no more reticence; the Council and governments must act.
Nu trebuie să mai existe reticențe; Consiliul și guvernele trebuie să acționeze.
EnglishI am therefore pleased that the Commission is now starting to abandon its reticence towards this situation.
Prin urmare, sunt mulțumită că în prezent Comisia începe să își lase deoparte rezervele față de această situație.
EnglishNo European text has reaffirmed this right since 2002, due to the reticence of one right-wing European party.
Niciun text european nu a reafirmat acest drept din 2002, din cauza reticenţei unui partid european de dreapta.
EnglishIf one were needed, Europe's reticence with regard to resolving the new tragedy in the Middle East would be a recent example of this.
Dacă este nevoie de un exemplu recent, pot aminti reticenţa Europei în legătură cu rezolvarea noii tragedii din Orientul Mijlociu.
EnglishThose in this Parliament who know me and know the 12 years I have spent here will know that I intervene in such debates with a great reticence.
Cei din Parlament care mă cunosc şi cunosc cei 12 ani pe care i-am petrecut aici vor şti că intervin în astfel de dezbateri cu foarte mare reticenţă.
EnglishThe summit's unsatisfactory outcome is due to both the reticence shown by the large industrialised countries and the system's complicated rules based on the UN's consensus.
Rezultatul nesatisfăcător al summitului se datorează atât reticenţei manifestate de către marile ţări industrializate, cât şi regulilor complicate ale sistemului bazat pe consens al ONU.
EnglishIn particular, I heard you express your reticence regarding indiscriminate increases in public spending and your preference for an environment that is favourable to enterprises.
În special, am auzit că v-aţi exprimat reticenţa în privinţa creşterilor nediscriminate ale cheltuielilor publice şi preferinţa dumneavoastră pentru un mediu favorabil întreprinderilor.

Sinonime (în engleză) pentru "reticence":

reticence
reticent