Traducere engleză-română pentru "reticent"

EN

"reticent" română traducere

volume_up
reticence {substantiv}
RO

"reticent" engleză traducere

EN

reticent {adjectiv}

volume_up
reticent (dar şi: reserved)
volume_up
mocnit {adj. m.} (despre cineva)
reticent (dar şi: reserved)
I am always reticent when it comes to these sorts of reports.
Mereu am fost reticent când a fost vorba despre astfel de rapoarte.
reticent (dar şi: discreet, reserved)
volume_up
tăcut {adj. m.} (discret, rezervat)
RO

reticent {adjectiv masculin}

volume_up
reticent (dar şi: mocnit, tăcut)
Mereu am fost reticent când a fost vorba despre astfel de rapoarte.
I am always reticent when it comes to these sorts of reports.

Exemple de folosire pentru "reticent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is more reticent about telling us whether or not everybody in every country benefits.
Este mult mai reticentă în a ne spune dacă toată lumea din fiecare ţară trage folos din asta.
EnglishI am always reticent when it comes to these sorts of reports.
Mereu am fost reticent când a fost vorba despre astfel de rapoarte.
EnglishOn this issue, the Commission is far too reticent towards the public, who are extremely concerned.
Este o problemă în privinţa căreia Comisia este mult prea reticentă faţă de un public extrem de îngrijorat.
EnglishWe should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Nu ar trebui să fim timizi sau reticenți față de datoria Uniunii Europene de a garanta fiecăruia libertatea de a practica religia dorită.
EnglishThe EU's behaviour, consisting of encouraging words but stifling, reticent and condemnatory actions is doomed to failure.
Comportamentul UE, care constă în mesaje încurajatoare, dar acţiuni reticente, de constrângere şi de condamnare, nu are şanse de reuşită.
EnglishBut I believe the opportunity outweighs that concern, and I think that, if we are always to be reticent, then I do not believe we will achieve anything.
Însă cred că oportunitatea prevalează în faţa acestor preocupări şi consider că, dacă vom fi mereu reticenţi, nu vom realiza nimic.
EnglishI would therefore call on the Council and, in particular, on any reticent Member States, to accept the arrival of these detainees on their territories.
Astfel, aş dori să solicit Consiliului şi în special statelor membre reticente să accepte să primească aceşti deţinuţi pe teritoriile lor.
EnglishThat will oblige the more protectionist, reticent Member States to join the north-south, east-west railway network that Europe needs for its 2020 strategy.
Acest fapt va obliga statele membre mai protecţioniste şi reticente să se alăture reţelei feroviare nord-sud şi est-vest de care Europa are nevoie pentru strategia sa 2020.

Sinonime (în engleză) pentru "reticent":

reticent
reticence