Traducere engleză-română pentru "retroactive"

EN

"retroactive" română traducere

EN

retroactive {adjectiv}

volume_up
retroactive
A 98% special tax on severance payments with retroactive effect.
O impozitare specială de 98 % cu efect retroactiv asupra plăților compensatorii.
I am glad simplification of eligibility for expenditure is to be introduced with retroactive effect.
Apreciez faptul că simplificarea eligibilităţii pentru cheltuieli va fi introdusă cu efect retroactiv.
President Chávez has publicly requested that the prosecutor seek the maximum penalty, and that the National Assembly pass a law to increase her sentence with retroactive effect.
Președintele Chávez a solicitat în mod public ca procurorul să obțină pedeapsa maximă și ca Adunarea Națională să adopte o lege pentru a-i majora sentința cu efect retroactiv.

Exemple de folosire pentru "retroactive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA 98% special tax on severance payments with retroactive effect.
O impozitare specială de 98 % cu efect retroactiv asupra plăților compensatorii.
EnglishI am glad simplification of eligibility for expenditure is to be introduced with retroactive effect.
Apreciez faptul că simplificarea eligibilităţii pentru cheltuieli va fi introdusă cu efect retroactiv.
EnglishHowever, the proposed retroactive implementation from 1 January 2005 poses problems for the precise extent of this retroactivity.
Cu toate acestea, punerea retroactivă în aplicare, conform propunerii, începând cu 1 ianuarie 2005, este problematică tocmai din cauza extinderii acestei retroactivităţi.
EnglishI agree that the implementation of this method should not have any retroactive effect, so as to avoid conflict between Member States and possible legal action.
Sunt de acord că punerea în aplicare a acestei metode nu trebuie să aibă efecte retroactive, pentru a evita eventualele conflicte între statele membre şi posibilele acţiuni în instanţă.
EnglishPresident Chávez has publicly requested that the prosecutor seek the maximum penalty, and that the National Assembly pass a law to increase her sentence with retroactive effect.
Președintele Chávez a solicitat în mod public ca procurorul să obțină pedeapsa maximă și ca Adunarea Națională să adopte o lege pentru a-i majora sentința cu efect retroactiv.

Sinonime (în engleză) pentru "retroactive":

retroactive