Traducere engleză-română pentru "reversibility"

EN

"reversibility" română traducere

volume_up
reverse {substantiv}
volume_up
reversion {substantiv}
EN

reversibility {substantiv}

volume_up
reversibility (dar şi: revertibility)

Exemple de folosire pentru "reversibility" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhatever decision we take now, reversibility and retrievability are therefore required.
Indiferent de decizia pe care o luăm acum, reversibilitatea și recuperarea sunt astfel necesare.
EnglishParticular emphasis should be placed on the reversibility principle and the export requirements.
O atenție deosebită trebuie acordată principiului reversibilității și cerințelor privind exportul.
EnglishI also welcome the option of deep geological storage, including the principle of reversibility.
De asemenea, salut opțiunea de depozitare geologică la adâncime, inclusiv principiul reversibilității.
EnglishWe have also responded to public concerns concerning the safety of disposed-of nuclear fuel and supported the principle of reversibility.
De asemenea, am răspuns la preocupările publicului referitoare la siguranța combustibilului nuclear eliminat și am susținut principiul reversibilității.