EN

rich {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "rich" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishQuite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
Dimpotrivă: multe dintre acestea sunt bogate, foarte bogate în resurse naturale.
EnglishIreland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
Irlanda, în special Irlanda de Sud, are o istorie culturală și creativă bogată.
EnglishAs the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
După cum a spus și dna comisar, "a prezentat un raport bogat și cuprinzător”.
EnglishMeanwhile online Country overviews provide a rich pool of national drug-related data.
În plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.
EnglishWe have 27 different Member States which have an extremely rich and varied culture.
Avem 27 de state membre diferite care au o cultură extrem de bogată şi de variată.
EnglishWe still have fifty percent going to rich Member States, such as Germany and France.
În continuare, 50 % ajung la statele membre bogate, precum Germania şi Franţa.
EnglishEurope is rich in all these and we must go out and market them in the future.
Europa are multe astfel de resurse, iar în viitor trebuie să ieşim să le comercializăm.
EnglishMadam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
Doamnă preşedintă, statul Filipine este o ţară cu o istorie bogată, deşi nefericită.
EnglishThe transatlantic relationship is rich and varied and includes a number of policy areas.
Relaţia transatlantică este amplă şi variată şi include un anumit număr de politici.
English. - Mr President, I think this has been a very rich debate.
membru al Comisiei. - Domnule președinte, cred că această dezbatere a fost foarte bogată.
EnglishAfrica is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.
Africa este un continent bogat în resurse naturale, care sunt folosite de întreaga lume.
EnglishFailure to do this would lead to the loss of a rich cultural heritage.
Eşecul în aceste chestiuni ar conduce la pierderea unei moşteniri culturale bogate.
EnglishYet Turkey is a friendly nation, with a very rich history and culture.
Totuşi, Turcia este o naţiune prietenoasă, cu o istorie şi o cultură foarte bogată.
EnglishIt is unreasonable for the rich EU to force out poor farms in Africa through competition.
Nu este rezonabil ca bogata UE să excludă fermele sărace din Africa prin competiţie.
EnglishThe promotion of competition in the rich regions forms part of the comprehensive assessment.
Stimularea competiţiei în regiunile bogate face parte din evaluarea cuprinzătoare.
EnglishI see no reason for the endless redistribution of money from the rich to the rich.
Nu văd niciun motiv pentru redistribuirea nesfârșită a banilor de la cei bogați la cei bogați.
EnglishPoland is rich in natural mineral resources, including iron, zinc, copper and rock salt.
Resursele subsolului sunt bogate, permiţând exploatarea de fier, zinc, cupru şi sare brută.
EnglishSecondly - but this is rich - you say: 'why postpone further?'
În al doilea rând - dar la fel de important - aţi afirmat: "de ce să mai amânăm?”
EnglishOnly 30% of the protein-rich crops required for animal feeds are produced in the EU.
Doar 30 % din culturile bogate în proteine necesare pentru hrana animalelor sunt produse în UE.
EnglishQuotas are bought and sold on the open market and speculated by the rich and powerful.
Cotele sunt vândute și cumpărate pe piața liberă și sunt speculate de cei bogați și puternici.

Sinonime (în engleză) pentru "rich":

rich