EN

richness {substantiv}

volume_up
During this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.
În acest timp, Parlamentul European a câştigat în experienţă, putere şi bogăţie culturală.

Exemple de folosire pentru "richness" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs a result of this process, the EU has gained in strength, diversity and cultural richness.
În urma acestui proces, UE şi-a consolidat puterea, diversitatea şi bogăţia culturală.
EnglishDuring this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.
În acest timp, Parlamentul European a câştigat în experienţă, putere şi bogăţie culturală.
EnglishThis too is an example of reciprocal loyalty and richness of diversity, which should, in theory, characterise the European Union.
Și acesta este un exemplu al loialității reciproce și al bogăției diversității, care, teoretic, ar trebui să caracterizeze Uniunea Europeană.
EnglishThe richness and strength of our institution also derive from our differences - different nationalities, different ways of thinking and different languages.
Bogăţia şi puterea acestei instituţii sunt date şi de diferenţele dintre noi - naţionalităţi diferite, mentalităţi diferite şi limbi diferite.
EnglishThey will have a sense of identity, and we have to stress the importance of our common cultural heritage whose richness does indeed lie in its diversity.
Acesta va avea un sentiment al identității și trebuie să subliniem importanța patrimoniului nostru cultural comun a cărui bogăție se află de fapt în diversitatea sa.
EnglishThe richness and variety of the regions of Europe - they were often enemies, they were occupied, they were divided up, they were destroyed by war and re-united - must be retained.
Nu trebuie să dispară bogăţia şi varietatea regiunilor europene; acestea s-au duşmănit de multe ori, au fost ocupate, divizate, distruse de războaie şi reunificate.
EnglishNaturally, I firmly believe in the richness and diversity of European culture, but I am talking today from a perspective of competitiveness to condemn a piece of nonsense and an absurdity.
Cred, cu siguranță, ferm în bogăția și în diversitatea culturii europene, însă astăzi vorbesc dintr-o perspectivă a concurenței pentru a condamna un lucru nefiresc și o absurditate.