EN

ridicule {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "ridicule" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
În Turcia au început chiar să se facă glume în această privinţă.
EnglishIf that subjects me to ridicule then so be it.
Dacă din această cauză voi fi considerat ridicol, atunci aşa să fie.
EnglishWithin months he had stood down, having performed his function of bringing ridicule upon the European Parliament.
Luni întregi a stat deoparte, după ce şi-a îndeplinit rolul de a fi adus ridicolul în Parlamentul European.
EnglishI fear that Greece risks bringing itself into ridicule and I urge the Government in Athens to soften its line.
Mă tem că Grecia riscă să devină ridicolă şi solicit de urgenţă guvernului de la Atena să îşi modifice poziţia.
EnglishIf ridicule could kill, some members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality would no longer be around.
Dacă ridicolul ar ucide, unii membri ai Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen nu ar mai fi printre noi.
EnglishA choir of several voices risks casting ridicule on the idea of a United Europe, not to mention its international image and influence.
Un cor pe mai multe voci riscă să arunce în derizoriu ideea Europei Unite, nu doar imaginea şi influenţa sa internaţională.
EnglishA critical position of the Commission and Parliament concerning this judgment would be unauthorised interference, and would, in addition, expose us to ridicule.
O poziţie critică a Comisiei şi a Parlamentului cu privire la această hotărâre ar reprezenta o interferenţă neautorizată şi, în plus, ne-ar expune ridicolului.
Mai multe cuvinte
English
  • ridicule

În dicționarul italian-român vei găsi mai multe traduceri.