EN

ridiculously {adverb}

volume_up
ridiculously (dar şi: laughably)
However, the number of Iraqi refugees accepted was ridiculously small.
Cu toate acestea, numărul de refugiați irakieni acceptați a fost ridicol de mic.
No, it was ridiculously modest assistance and we have to change that.
Nu, am acordat ridicol de puțin ajutor și trebuie să schimbăm acest lucru.
It is ridiculously difficult to get out of this country, to escape.
Este ridicol de dificil să ieși din această țară, să scapi.
ridiculously

Exemple de folosire pentru "ridiculously" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, the number of Iraqi refugees accepted was ridiculously small.
Cu toate acestea, numărul de refugiați irakieni acceptați a fost ridicol de mic.
EnglishNo, it was ridiculously modest assistance and we have to change that.
Nu, am acordat ridicol de puțin ajutor și trebuie să schimbăm acest lucru.
EnglishIt is ridiculously difficult to get out of this country, to escape.
Este ridicol de dificil să ieși din această țară, să scapi.
EnglishThe Basel Agreement sets a ridiculously low level of capital requirements and prohibits none of the tools of speculation.
Acordul de la Basel stabilește un nivel ridicol de scăzut pentru fondurile proprii și nu interzice niciun instrument de speculă.
EnglishIf you manage to catch any of these companies, they are sentenced to ridiculously small fines, which have no deterrent effect whatsoever.
Dacă sunt prinse, acestor companii le sunt aplicate amenzi ridicol de mici, care nu au niciun efect de intimidare.
EnglishFirst, we very often content ourselves with condemnation and making ineffective visa bans, which are ridiculously weak instruments.
În primul rând, ne mulțumim adesea să condamnăm și să introducem interdicții inutile a vizelor, care sunt instrumente ridicol de slabe.
EnglishThat probably sounds a ridiculously tiny number, and that is why it is extremely important that these changes do not in any way jeopardise multibranding.
Probabil că numărul sună ridicol de mic şi de aceea este extrem de important ca aceste schimbări să nu pună în pericol în niciun fel multimarca.
EnglishThe ridiculously low labour costs and despicable working conditions should no longer be seen by the Commission as 'natural competitive advantages'.
Costurile derizorii ale forţei de muncă şi condiţiile de lucru deplorabile nu mai trebuie să fie privite de Comisie ca "avantaje concurenţiale naturale”.