EN

rings {substantiv}

volume_up
rings (dar şi: annulus, grain, ring)

Exemple de folosire pentru "rings" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
S-ar părea că vechea zicală care spune să nu mizezi totul pe o singură carte este adevărată.
EnglishThe problem is, however, that when the telephone rings, Mr Solana has to know what to say.
Totuşi, problema este că atunci când sună telefonul, domnul Solana va trebui să ştie ce să spună.
EnglishWant to hear a snippet of your favorite heavy metal song or violin concerto when your phone rings?
Doriți să ascultați un fragment din piesa heavy metal preferată sau dintr-un concert de vioară, când vă sună telefonul?
EnglishWhen the phone rings, the Fax Monitor will automatically answer, connect with the remote fax machine, and receive the fax.
Când sună telefonul, Monitor fax va răspunde automat, se va conecta la faxul la distanță și va primi faxul.
EnglishWe should not let them run rings around us.
EnglishIt has been instrumental in smashing paedophile rings, and catching murderers and terrorists, and that is what it is there for.
A fost esenţial în distrugerea cercurilor pedofile şi prinderea criminalilor şi teroriştilor şi de aceea şi există.
EnglishBoth the Commission and Parliament should work together to ensure that this message rings out loud and clear across Member States.
Atât Comisia, cât şi Parlamentul, ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că acest mesaj va răsuna puternic în statele membre.
EnglishThis rings rather hollow now, not least to the consumers from Northern Ireland who are in the public gallery listening to this debate.
Aceste obiective sunt acum destul de lipsite de temei, inclusiv pentru consumatorii din Irlanda de Nord care se află în public şi ascultă această dezbatere.
EnglishBy contrast, countries outside the EU will not be subject to the Greens' Pantomime of the Ents, if you remember those characters in the Lord of the Rings.
La polul opus, țările din afara UE nu vor fi supuse pantomimei enților a Verzilor, dacă vă aduceți aminte de personajele respective din Stăpânul inelelor.
EnglishTo my fellow member from the Czech Republic - it is not Victor Klitschko, but Vitali Klitschko who has been giving the Americans a pounding in German boxing rings.
Mă adresez acum colegului meu deputat din Republica Cehă - nu Victor Klitschko, ci Vitali Klitschko a fost cel care a bătut americanii în ringurile de box germane.
EnglishIf you want it to be used as the primary ringtone that plays when your phone rings, click Make it the primary ringtone, and then click Send to phone.
Dacă doriți să-l utilizați ca ton de apel primar care este redat când sună telefonul, faceți clic pe Stabilire ca ton de apel principal, apoi faceți clic pe Trimitere la telefon.