EN

rising {adjectiv}

volume_up
rising (dar şi: growing, increasing)

Exemple de folosire pentru "rising" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Aş dori să accentuez că este imposibil să punem frâu creşterii sărăciei într-un an.
EnglishPeople are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.
Oamenii se ridică împotriva despoților dictatoriali și acesta este un lucru bun.
EnglishThere is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Se ridică un zid între noi şi ei, un zid mai înalt decât Zidul Berlinului.
EnglishThe vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Vibrionul se răspândește rapid și numărul deceselor crește exponențial.
EnglishThat is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Din această cauză, preţurile medicamentelor cresc disproporţionat pe pieţele europene.
EnglishMost Member States are experiencing rising budgetary deficits and debts.
Majoritatea statelor membre se confruntă cu deficite și datorii bugetare crescute.
EnglishThere are coastal mountains to the west, rising to over 1 000m in places.
Zona de coastă din vest este dominată de munţi cu înălţimi de până la 1000 de metri.
EnglishFor this reason, I voted for the motion for a resolution on rising food prices.
Din acest motiv, am votat in favoarea rezoluției privind creșterea prețurilor la alimente.
EnglishRapidly rising unemployment has become the core problem of the current financial crisis.
Creşterea rapidă a şomajului a devenit problema centrală a actualei crize financiare.
EnglishDespite all of the measures adopted to date, unemployment is rising.
În ciuda tuturor măsurilor adoptate până în prezent, şomajul este în creştere.
EnglishIt also gives good money to the industry because their traffic is rising continuously.
Şi industria câştigă considerabil pentru că traficul creşte în continuu.
EnglishThe number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
Numărul medicamentelor falsificate crește rapid în toate țările europene.
EnglishThere were hardly any market interventions and farmers had stable, rising incomes.
Nu au existat multe intervenții pe piață, iar fermierii aveau venituri stabile, în creștere.
EnglishCommunities are rising up with demands and requests which have been repressed for decades.
Comunitățile se răscoală cu cerințe și solicitări care sunt reprimate de zeci de ani.
EnglishIt is scandalous to see that poverty is actually rising in Europe to some degree.
Este scandalos să vedem cum sărăcia este, de fapt, în creştere în Europa într-o anumită măsură.
EnglishMeanwhile, the truth is that the number of people infected with the virus is rising.
Adevărul este că, între timp, numărul persoanelor infectate cu acest virus este în creştere.
EnglishWe have millions of people living in poverty, and their number is rising all the time.
Milioane de oameni trăiesc în sărăcie şi numărul lor creşte continuu.
EnglishAt the moment, the number of asylum seekers is not falling, but rising significantly.
În prezent, numărul solicitanților de azil nu este în scădere, ci în creștere semnificativă.
EnglishAlso, the cost of supporting the weaker countries is constantly rising.
Deci costul pentru sprijinirea țărilor mai slabe crește în mod constant.
EnglishThe costs incurred by traffic congestion are rising to 1% of GDP.
Costul datorat congestiei în trafic se ridică la 1% din produsul intern brut.

Sinonime (în engleză) pentru "rising":

rising