Traducere engleză-română pentru "robin"

EN

"robin" română traducere

volume_up
robin {substantiv}
volume_up
red robin {substantiv}
RO
EN

robin {substantiv}

volume_up
1. "redbreast", Zoologie

Exemple de folosire pentru "robin" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFirst of all, I must say that I like the name Robin Hood much better than Tobin.
În primul rând, trebuie să spun că îmi place mai mult numele Robin Hood decât Tobin.
EnglishIt pushes the EU into stagnation, and you will be Robin Hood in reverse.
Impozitarea împinge UE spre stagnare şi veţi deveni tocmai opusul lui Robin Hood.
EnglishThere was also the question by David Martin on the Robin Hood tax.
Dl David Martin a formulat o întrebare cu privire la taxa Robin Hood.
EnglishIt is called the Robin Hood Tax group, after the legendary figure who stole from the rich and gave to the poor.
Se numește grupul Taxa Robin Hood, după personajul legendar care fura de la bogați și le dădea săracilor.
EnglishAnd that is why today Oxfam have today launched a call for what they have called a 'Robin Hood tax'.
Şi acesta este motivul pentru care Oxfam a făcut un apel pentru introducerea unei taxe pe care au numit-o "taxa Robin Hood”.
EnglishBecause - in the words of Oxfam - 'The European Parliament is today setting a world standard by pressing for a European Robin Hood tax'.
Deoarece - conform Oxfam - "Parlamentul European impune astăzi un standard mondial prin solicitarea unei taxe europene Robin Hood”.
EnglishThe Robin Hood tax represents a tiny 0.05% of transactions, but would raise billions for development projects in the third world.
Taxa Robin Hood reprezintă un procent mic de 0,05 % din tranzacţii, însă ar putea colecta miliarde pentru proiectele de dezvoltare din lumea a treia.
EnglishSo this Robin Hood tax would be a good way to tackle poverty and to ensure that the banks make a socially useful contribution.
Prin urmare, această taxă Robin Hood ar fi o modalitate bună pentru a rezolva problema sărăciei şi pentru a garanta că băncile aduc o contribuţie socială utilă.
EnglishOn the basis of an industrial structure long made redundant by technological change, it is the Sheriff of Nottingham winning, not Robin Hood.
Pe baza unei structuri industriale care a devenit redundantă ca urmare a schimbărilor tehnologice, nu Robin Hood va câştiga, ci Şeriful din Nottingham.
EnglishBut apart from that, I fear the Robin Hood tax is facing the same problems as the Tobin tax, that you can only do it if it happens on a global scale.
Dar în afară de asta, mă tem că taxa Robin Hood se confruntă cu aceleaşi probleme ca taxa Tobin, faptul că nu poate fi aplicată decât dacă acest lucru se întâmplă la nivel global.
EnglishThose who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.
Cei care caută câștiguri financiare de la molohul Bruxelles făcând declarații false sunt considerați uneori niște Robin Hood ai vremurilor noastre, mai degrabă decât infractori.
EnglishSo I say, festina lente, hasten slowly, having thought deeply and consulted widely, and then we may need to act, with or without the aid of Robin Hood.
Aşa că spun festina lente, să ne grăbim încet, după ce am reflectat profund și am consultat la scară largă şi apoi va trebui probabil să acţionăm, cu sau fără ajutorul lui Robin Hood.

Sinonime (în engleză) pentru "robin":

robin
American robin