Traducere engleză-română pentru "to roll back"

EN

"to roll back" română traducere

EN

to roll back {verb}

volume_up
to roll back
volume_up
a derula {vt.}
to roll back
You must be logged on as an administrator to roll back a driver.
Trebuie să fiți autentificat ca administrator pentru a reveni la software-ul de driver instalat anterior.
to roll back

Exemple de folosire pentru "to roll back" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou must be logged on as an administrator to roll back a driver.
Trebuie să fiți autentificat ca administrator pentru a reveni la software-ul de driver instalat anterior.
EnglishClick the Driver tab, and then click Roll Back Driver.
Faceți clic pe fila Driver, apoi pe Revenire la driver.
EnglishRoll back to the previously installed driver.
EnglishIf you are installing a device for the first time, you can’t roll back its driver, because there is no previously installed driver.
Dacă instalați pentru prima oară un dispozitiv, nu aveți posibilitatea să reveniți la driverul anterior, deoarece nu există niciun driver instalat anterior.
EnglishThose who are in the transition phase also need to know that there will be no roll-back, because they are confused about the messages they are getting.
Cei care se află în etapa de tranziție trebuie, de asemenea, să știe că nu se va da înapoi, deoarece aceștia sunt confuzi cu privire la mesajele pe care le primesc.
EnglishThe memorandum goes on to insist on cuts in social welfare, the roll-back of key public services, and reductions in public sector employment and public sector pensions.
Memorandumul insistă apoi asupra reducerii prestațiilor sociale, a serviciilor publice cheie, a locurilor de muncă în sectorul public și a pensiilor din sectorul public.
EnglishIf there's no previous version of the driver installed for the selected device, the Roll Back Driver button will be unavailable even if you are logged on as an administrator.
Dacă nu există nicio versiune anterioară a driverului instalată pentru dispozitivul selectat, butonul Revenire la driver nu va fi disponibil, chiar dacă sunteți autentificat ca administrator.