EN

rolling {substantiv}

volume_up
1. "motion"

Exemple de folosire pentru "rolling" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRolling back in this respect cannot be an option for the European Union.
Un regres în acest sens nu poate reprezenta o opţiune pentru Uniunea Europeană.
EnglishWe gave billions to the banks in a bid to get the banks rolling.
Am oferit miliarde băncilor pentru a le repune în stare de funcţionare.
EnglishThis then limits the possibilities for investment, for example, in new rolling stock.
La rândul său, acest lucru limitează posibilităţile de investiţii în noi materiale rulante, de pildă.
EnglishLet us really set the ball rolling and vote in favour of this report.
Să preluăm iniţiativa şi să votăm în favoarea acestui raport.
EnglishIt is large, heavy and very difficult to stop once it starts rolling.
Este mare, puternic şi greu de oprit odată pus în mişcare.
EnglishThe safety of the rolling stock must be improved, as well as the safety of the signalling systems.
Siguranţa materialului rulant trebuie îmbunătăţită, cât şi siguranţa sistemelor de semnalizare.
EnglishThis does not mean rolling back the abolition of internal borders.
Acest lucru nu înseamnă reintroducerea frontierelor interne.
EnglishThis is why we are setting the ball rolling today, as we did yesterday.
De aceea luăm iniţiativa astăzi, cum am făcut ieri.
EnglishThis could happen by rolling 6 and 6, or 4 and 4, for example.
Aceasta se poate întâmpla când dați 6-6 sau 4-4, de exemplu.
EnglishThe potica is a traditional Slovenian cake made by rolling up a layer of dough covered with walnuts.
Potica este o prăjitură tradiţională slovenă, preparată prin rularea unui strat de aluat acoperit cu nucă.
EnglishTyres are responsible for 20 to 30% of the energy consumed by vehicles due to their rolling resistance.
Pneurile sunt responsabile pentru 20 până la 30% din energia consumată de vehicule din cauza rezistenţei la rulare.
EnglishTwilight settles across ancient, rolling hills.
Se lasă amurgul peste dealurile străvechi, înclinate.
EnglishThese are all good suggestions to get the ball rolling, but they are no substitute for an overall solution.
Toate acestea sunt sugestii pozitive pentru a pune lucrurile în mişcare, însă nu pot să înlocuiască o soluţie generală.
EnglishIt has been reported that certain sources, including the Rolling Stone tabloid, had publicly called for the killing of Mr Kato.
S-a raportat că anumite surse, inclusiv tabloidul Rolling Stone, au solicitat în mod public uciderea dlui Kato.
EnglishThe ERTMS is supposed to be a magic formula that should technically unify both infrastructure and rolling stock.
Se presupune că ERTMS ar fi o formulă magică care ar trebui să unească din punct de vedere tehnic infrastructura şi materialul rulant.
EnglishThe buffer function of rolling tobacco is essential in order to prevent an upsurge in smuggling on European territory.
Funcţia de tampon a tutunului pentru rulat este esenţială pentru a preveni o recrudescenţă a contrabandei pe teritoriul european.
English1. modernise the rail infrastructure and existing rolling stock to guarantee efficient and safe rail transport,
1. reabilitarea infrastructurii de cale ferată şi a materialului rulant existent pentru a asigura un transport feroviar eficient şi sigur;
EnglishTo set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
Pentru a lua inițiativa, Comisia ar trebui să facă publice condițiile convenite ale unei inițiative, atunci când acestea sunt convenite.
EnglishIn order to eliminate these barriers, in 2008, the Railway Agency began work on the cross-acceptance of rolling stock.
În scopul de a elimina aceste bariere, Agenţia Feroviară Europeană a început în 2008 lucrările pentru recunoaşterea mutuală a materialelor rulante.
EnglishLocal publication Rolling Stone and Ugandan parliamentarians have played a role of incitement rather than one of protecting citizens.
Publicația locală Rolling Stone și parlamentarii din Uganda au jucat mai degrabă un rol de incitare, decât unul de protejare a cetățenilor.