EN

rough {substantiv}

volume_up
rough (dar şi: outline, sketch)
rough (dar şi: boor, cad, churl, lout)
rough (dar şi: cad, clodhopper, yokel, chaw-bacon)
volume_up
țoapă {f} [pei.] (despre un bărbat)

Exemple de folosire pentru "rough" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
Să ne asigurăm că am pus capăt amorțelii profunde până în 2015.
EnglishIt is a rough derision of democracy and human rights.
Aceasta este o batjocură crasă la adresa democrației și a drepturilor omului.
EnglishWe had a very rough time negotiating this in the Council.
Am avut dificultăți foarte mari în a negocia acest lucru cu Consiliul.
EnglishThe Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
Foaia de parcurs pe care v-o vom prezenta ca proiect brut primăvara următoare va furniza această strategie.
EnglishI draw a rough line for every Member of this House.
Am același reguli pentru toți deputații acestei Camere.
EnglishUse it just about anywhere, even on a rough wood surface or carpet, thanks to BlueTrack Technology1.
Utilizaţi-l aproape oriunde, chiar şi pe o suprafaţă de lemn nefinisată sau pe covor, datorită BlueTrack Technology1.
EnglishLike the speakers before me, I, too, think that the current framework for delimiting these areas is too rough and ready.
Ca şi antevorbitorii mei, cred că prezentul cadru pentru delimitarea acestor zone este prea superficial.
EnglishThere is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
Există apoi un cadru larg, astfel încât totul să se poată produce în mod flexibil, iar condiţiile să fie echitabile.
EnglishThese agreements, which are still very rough and ready, nonetheless deserve to be encouraged and, most especially, improved.
Aceste acorduri, care sunt încă foarte dure și pregătite, merită totuși să fie încurajate și, în special, îmbunătățite.
EnglishIt can be used just about anywhere, even on a rough wood surface or carpet, up to 30 feet away from your computer.
Acesta poate fi utilizat aproape oriunde, chiar şi pe o suprafaţă de lemn aspră sau pe covor, la o distanţă de până la 9 m de computer.
EnglishSince then, Madagascar has been troubled by unstable governments with threats of secession and impeachment punctuating a rough politics.
De atunci, Madagascarul a fost frământat de guverne instabile, cu ameninţări de secesiune şi cu puneri sub acuzare caracteristice unei politici dure.
EnglishI firmly believe that the information which has to be communicated should be of a more descriptive nature, giving a rough overview of energy networks and their future development.
Consider cu tărie că informaţiile care trebuie comunicate trebuie să fie de tip descriptiv, oferind o imagine generală a reţelelor de energie şi a dezvoltării lor în timp.