EN

rude {adjectiv}

volume_up
RO

rude {feminin plural}

volume_up
rude
volume_up
kinfolk {substantiv} [argou]

Exemple de folosire pentru "rude" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs you said, Mr Chair, you would not like to be rude.
După cum aţi spus, domnule preşedinte, n-aţi vrea să fiţi nepoliticos.
EnglishThis new economic governance comes after a crisis, a rude crisis in the form of the Member States' public debt.
Această nouă guvernanță economică vine după o criză, o criză serioasă sub forma datoriei publice a statelor membre.
EnglishIt is very rude and lacking in respect.
EnglishRude and incontinent.
EnglishMy job is to ensure that they say it when they have the time to say it, as opposed to interrupting each other and doing so, I might add, in a rather rude and loud way.
Obligația mea este să mă asigur că deputații iau cuvântul atunci când sunt programați, nu întrerupându-i pe alții într-un mod zgomotos și nepoliticos.
EnglishTo my dear fellow Members, may I recommend two documents that are worth reading before you turn your thoughts to rude criticism: the Treaty of Lisbon and the report itself.
Aş dori să le recomand stimaţilor mei colegi deputaţi două documente pe care ar trebui să le citească înainte de a trece la critici dure: Tratatul de la Lisabona şi raportul în sine.
Mai multe cuvinte