Traducere engleză-română pentru "to rush at"

EN

"to rush at" română traducere

EN

to rush at {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to rush at" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Din contră, acestea au ajutat la încurajarea așa-zisei "precipitări la tribunal”.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
De ce această grabă de a ratifica Tratatul de la Lisabona în cele 27 de state membre?
EnglishHowever, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Totuși, nu trebuie să ne grăbim, deoarece riscăm să pierdem din vedere esențialul.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Se conturează o goană fără scrupule, o nebunie la scara goanei după aur din secolul XIX.
EnglishLet me urge that we are cautious and do not rush into new legislation.
Permiteţi-mi să lansez îndemnul de a fi precauţi şi de a nu ne avânta în noi legislaţii.
EnglishMr Blair also warns against a rush to elections in Egypt.
Domnul Blair avertizează, de asemenea, împotriva unei grăbiri a alegerilor în Egipt.
EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
În această dezbatere, am asistat la reînnoirea unor pledoarii in favoarea unei alte curse viitoare.
EnglishYou wish to take a decision on 19 June, but there is no rush.
Doriţi să luaţi o decizie la 19 iunie, dar n-avem nicio grabă.
EnglishMr President, the international rush to recognise Kosovo was, in my view, hard to understand.
Domnule Preşedinte, graba internaţională de a recunoaşte Kosovo a fost, după părerea mea, greu de înţeles.
EnglishThat is why we should not rush these things unnecessarily.
De aceea nu ar trebui să grăbim lucrurile dacă nu este necesar.
EnglishFor this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
Din acest motiv, scanerele corporale se introduc într-o grabă nebună, de parcă ar fi un leac miraculos.
EnglishWhile we are concerned about the situation, at the same time, an oil and gas rush has started in the Arctic.
Deşi suntem îngrijoraţi de situaţie, în acelaşi timp, goana după petrol şi gaze a început în Arctica.
EnglishWhat are the reasons for the Council to rush into adopting the Recommendation without the European Parliament's opinion?
Ce motive are Consiliul să grăbească adoptarea recomandării, fără a avea avizul Parlamentului European?
EnglishWhat are the reasons for the Council to rush into adopting the recommendation without the European Parliament's opinion?
Care sunt motivele pentru care Consiliul se grăbeşte să adopte recomandarea fără avizul Parlamentului European?
EnglishSo rush through what you like here.
Aşadar, grăbiţi lucrurile aici după bunul plac.
EnglishThere is therefore no reason to rush, and we have no need to adopt a text affected by such a significant procedural defect as this.
Prin urmare, nu avem de ce să ne grăbim şi nu e nevoie să adoptăm un text afectat de un asemenea viciu de procedură.
EnglishFinally, we would not want the Budget Committee's position to be in any way undermined by the rush for these proposals.
În sfârşit, nu am vrea ca poziţia Comisiei pentru bugete să fie subminată în niciun fel de graba în adoptarea acestor propuneri.
EnglishThe economic crisis started with the activities of the banks, but the response of governments has been to rush to their rescue.
Criza economică s-a declanșat afectând activitățile băncilor, însă, ca răspuns, guvernele au sărit în ajutorul acestora.
EnglishWe always rush to condemn human rights violations outside the European Union and demand that urgent action be taken.
Ne grăbim întotdeauna să condamnăm încălcarea drepturilor omului din afara Uniunii Europene și solicităm să se acționeze de urgență.
EnglishI must say that the rush by the Council to adopt a whole series of decisions is somewhat embarrassing in the light of this.
Trebuie să spun că graba Consiliului de a adopta o întreagă serie de decizii este oarecum stânjenitoare în lumina acestui fapt.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

rush substantiv
at prepoziţie
to aim at verb
to take aim at verb
Romanian
to look at verb
to goggle at verb
Romanian