Traducere engleză-română pentru "Rwanda"

EN

"Rwanda" română traducere

RO
RO

"Rwanda" engleză traducere

EN
EN

Rwanda {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Rwanda
Diplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
Relaţiile diplomatice dintre Republica Democrată Congo şi Rwanda au fost restabilite.
Declaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.
Declaraţia preşedintelui Comisiei, Romano Prodi, la comemorarea a 10 ani de la genocidul din Rwanda
European military engagement contributed to the prevention of a situation similar to the one in Rwanda.
Implicarea militară europeană a contribuit la prevenirea unei situaţii similare celei din Rwanda.
Rwanda (dar şi: Rwandese Republic)
We will be witnessing a situation worse than that of Rwanda, to the shame of all humanity.
Vom fi martorii unei situații mai rele decât cea din Ruanda, spre rușinea întregii omeniri.
It must, of course, include the countries in the region, particularly Rwanda and Uganda, which are breaching the sovereignty and independence of the DRC and playing an active part in the conflict.
Acesta trebuie bineînțeles să includă țările din regiune, în special Ruanda și Uganda, care încalcă suveranitatea și independența RDC și care joacă un rol activ în conflict.
RO

Rwanda {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Rwanda (dar şi: Ruanda, Republica Ruanda)
Relaţiile diplomatice dintre Republica Democrată Congo şi Rwanda au fost restabilite.
Diplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
Declaraţia preşedintelui Comisiei, Romano Prodi, la comemorarea a 10 ani de la genocidul din Rwanda
Declaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.
Implicarea militară europeană a contribuit la prevenirea unei situaţii similare celei din Rwanda.
European military engagement contributed to the prevention of a situation similar to the one in Rwanda.

Exemple de folosire pentru "Rwanda" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
În plus, liderul Forţelor democratice pentru eliberarea Rwandei a fost arestat.
EnglishDiplomatic relations between the Democratic Republic of Congo and Rwanda have been restored.
Relaţiile diplomatice dintre Republica Democrată Congo şi Rwanda au fost restabilite.
EnglishWe will be witnessing a situation worse than that of Rwanda, to the shame of all humanity.
Vom fi martorii unei situații mai rele decât cea din Ruanda, spre rușinea întregii omeniri.
EnglishDeclaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.
Declaraţia preşedintelui Comisiei, Romano Prodi, la comemorarea a 10 ani de la genocidul din Rwanda
EnglishEuropean military engagement contributed to the prevention of a situation similar to the one in Rwanda.
Implicarea militară europeană a contribuit la prevenirea unei situaţii similare celei din Rwanda.
EnglishThree contracts have already been signed: Zambia and Rwanda - which I signed personally - as well as Mali.
Trei contracte au fost deja semnate: cu Zambia şi cu Rwanda, pe care le-am semnat personal, precum şi cu Mali.
EnglishThe Rwanda-DRC agreement has meant that the CNDP and the unacceptable demands of Laurent Nkunda have been temporarily brought under control.
Acordul Rwanda-RDC a însemnat că CNDP şi solicitările inacceptabile ale lui Laurent Nkunda au fost temporar aduse sub control.
EnglishIt has frequently been called the greatest humanitarian crisis in history and has been compared to the genocide which took place in Rwanda in 1994.
A fost de multe ori numit cea mai mare criză umanitară din istorie şi a fost comparată cu genocidul care a avut loc în Rwanda în 1994.
EnglishWe must not wait for a new Rwanda before we react; human rights must be defended in Africa just as they must be defended everywhere else in the world.
Nu trebuie să aşteptăm o nouă Rwanda pentru a reacţiona; drepturile omului trebuie apărate în Africa ca în orice alt colţ al lumii.
EnglishMy question for the Commission is this: what measures are you intending to take to bring about further rapprochement between Congo and Rwanda?
Întrebarea mea pentru Comisie este aceasta: ce măsuri intenţionaţi să luaţi pentru a determina o apropiere suplimentară între Congo şi Rwanda?
EnglishI welcome to the European Parliament a delegation from Rwanda headed by the Minister for External Affairs and Cooperation, Mrs Rosemary Museminali.
Urez bun venit în Parlamentul European unei delegaţii din Rwanda, condusă de Ministrul afacerilor externe şi cooperării, doamna Rosemary Museminali.
EnglishAfter evaluating 10 countries, the Commission awarded MDG contracts in seven of them: Burkina Faso, Ghana, Mali, Mozambique, Rwanda, Uganda, Tanzania and Zambia.
După evaluarea a 10 ţări, Comisia a atribuit contracte ODM în şapte dintre acestea: Burkina Faso, Ghana, Mali, Mozambic, Rwanda, Uganda, Tanzania şi Zambia.
EnglishHis predecessor had already called for the UN Security Council to investigate crimes against humanity in Burma, as it did in Rwanda, Bosnia and Darfur.
Predecesorul său a solicitat deja Consiliului de Securitate al ONU să investigheze crimele împotriva umanităţii din Myanmar, la fel cum a procedat și în Rwanda, Bosnia și Darfur.
EnglishIt must, of course, include the countries in the region, particularly Rwanda and Uganda, which are breaching the sovereignty and independence of the DRC and playing an active part in the conflict.
Acesta trebuie bineînțeles să includă țările din regiune, în special Ruanda și Uganda, care încalcă suveranitatea și independența RDC și care joacă un rol activ în conflict.

Sinonime (în engleză) pentru "Rwanda":

Rwanda
capital of Rwanda
English