Traducere engleză-română pentru "Sahara"

EN

"Sahara" română traducere

RO

"Sahara" engleză traducere

volume_up
Sahara Spaniolă {n.pr.}
EN

Sahara {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Sahara (dar şi: Sahara Desert)
I have voted in favour of the resolution on the situation in Western Sahara.
Am votat în favoarea rezoluției privind situația din Sahara Occidentală.
. - I voted in favour of the joint resolution on Western Sahara.
. - Am votat în favoarea rezoluției comune privind Sahara Occidentală.
For example, we could and should have discussed the Western Sahara.
Am fi putut şi ar fi trebuit, de exemplu, să discutăm despre Sahara Occidentală.
RO

Sahara {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Sahara (dar şi: deşertul Sahara)
Am votat în favoarea rezoluției privind situația din Sahara Occidentală.
I have voted in favour of the resolution on the situation in Western Sahara.
. - Am votat în favoarea rezoluției comune privind Sahara Occidentală.
. - I voted in favour of the joint resolution on Western Sahara.
Am fi putut şi ar fi trebuit, de exemplu, să discutăm despre Sahara Occidentală.
For example, we could and should have discussed the Western Sahara.
Faceți turul lumii, din Antarctica în Deșertul Sahara și înapoi, ghidați de culoare.
Take a world tour, from Antarctica to the Sahara Desert and beyond, with color as your guide.

Exemple de folosire pentru "Sahara" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Problema Saharei Occidentale este o problemă politică, o problemă a decolonizării.
English. - I voted in favour of the joint resolution on Western Sahara.
în scris. - Am votat în favoarea rezoluției comune privind Sahara Occidentală.
EnglishI have voted in favour of the resolution on the situation in Western Sahara.
Am votat în favoarea rezoluției privind situația din Sahara Occidentală.
EnglishFor example, we could and should have discussed the Western Sahara.
Am fi putut şi ar fi trebuit, de exemplu, să discutăm despre Sahara Occidentală.
EnglishMorocco occupies Western Sahara and in Tunisia, human rights are regularly flouted.
Maroc ocupă Sahara Occidentală şi în Tunisia drepturile omului sunt în mod regulat încălcate.
EnglishTake a world tour, from Antarctica to the Sahara Desert and beyond, with color as your guide.
Faceți turul lumii, din Antarctica în Deșertul Sahara și înapoi, ghidați de culoare.
EnglishThere have been further serious incidents in Western Sahara recently.
În Sahara Occidentală, au avut din nou loc, de curând, incidente grave.
EnglishMadam President, I will also talk today about the upsetting developments in Western Sahara.
Doamnă președintă, și eu voi vorbi despre evenimentele supărătoare din Sahara Occidentală.
EnglishAfter more than 30 years, the Western Sahara decolonisation process remains unfinished.
După mai bine de 30 de ani, procesul de decolonizare din Sahara Occidentală rămâne neterminat.
EnglishMorocco has no sovereignty over the Western Sahara; I repeat, none.
Marocul nu are suveranitate asupra Saharei Occidentale; Repet, nu are.
EnglishThe next item is the debate on the situation in Western Sahara.
Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind situația din Sahara Occidentală.
English. - I voted for this resolution on the unfortunate situation in Western Sahara.
în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluții privind nefericita situație din Sahara Occidentală.
EnglishThe Western Sahara in Exile movement has courageously brought this situation to the world's attention.
Mișcarea Sahara Occidentală în exil a adus în mod curajos această situație în atenția lumii.
EnglishThere will therefore be no political stance here on the conflict between Morocco and Sahara.
Prin urmare, nu va mai exista o poziție politică aici în ceea ce privește conflictul dintre Maroc și Sahara.
EnglishThe situation of Western Sahara has been dragging on for more than 30 years without any apparent solution.
Situația din Sahara Occidentală durează de mai mult de 30 de ani, fără nicio soluție evidentă.
EnglishThe present crisis in the Western Sahara and the entire conflict should be resolved as soon as possible.
Criza actuală din Sahara de Vest și întregul conflict ar trebui rezolvate cât mai curând posibil.
EnglishThat has been very evident in the case of Western Sahara.
Acest lucru a fost foarte evident în cazul Saharei de Vest.
EnglishThe situation in Western Sahara has worsened recently.
Situația din Sahara de Vest s-a înrăutățit în ultimul timp.
EnglishWhat is happening with the persecution in the Western Sahara?
Ce se întâmplă cu persecuţiile din Sahara de Vest?
EnglishThe issue of Western Sahara is on the agenda of the Association Council's next meeting in December.
Problema Saharei Occidentale este pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Consiliului de asociere din decembrie.

Sinonime (în engleză) pentru "Sahara":

Sahara
Western Sahara
Spanish Sahara
Sahara Desert
English