Traducere engleză-română pentru "sake"

EN

"sake" română traducere

volume_up
for fuck sake! [exemplu]
RO
EN

sake {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "sake" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Vă solicit să faceţi acest lucru de dragul calităţii producţiei de vin european.
EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Această ambiţie politică nu este superfluă; nu există doar de dragul aparenţelor.
EnglishThe economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Economia de dragul economiei duce la abuzuri, exploatare și interese partizane.
EnglishWe are not in favour of taxes for taxes' sake; we have no doctrine on taxes.
Nu suntem în favoarea taxelor de dragul taxelor; nu avem nicio doctrină privind taxele.
EnglishWe know that, for the sake of grand ideas, we have become the biggest criminals in mankind.
Știm că de dragul ideilor mărețe am devenit cei mai mari criminali ai omenirii.
EnglishFor Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.
Pentru numele lui Dumnezeu, vă rog să-i ascultați pe cetățeni, care nu doresc acest lucru.
EnglishFor these reasons, and for the sake of a better road system in Europe, I voted in favour.
Din aceste motive și în vederea unui sistem rutier european mai bun, am votat pentru.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Reputaţia Bulgariei este pătată în scopul obţinerii unor avantaje politice pe termen scurt.
EnglishPeople have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
Oamenii simt nevoia spirituală de a crea, doar de dragul creaţiei.
EnglishOur institutions must strengthen one another for the sake of the European project.
Instituţiile noastre trebuie să se consolideze reciproc din motive legate de proiectul european.
EnglishOnce again, the European general interest is being sacrificed for the sake of capitalist greed.
Încă o dată, interesul general european este sacrificat pentru lăcomia capitalistă.
EnglishSometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
Totuşi, uneori, de dragul democraţiei, limitele pot fi încălcate uşor.
EnglishIt is time that we reached the necessary agreement in Copenhagen for the sake of the planet.
Este momentul să încheiem la Copenhaga acordul de care avem nevoie, de dragul planetei.
EnglishI sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
Sper sincer că bunăvoinţa va avea întâietate, de dragul bunelor relaţii dintre vecini.
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlamentul luptă pentru competenţa sa, nu pentru mândrie sau glorie.
EnglishBut for pity's sake, stop talking to us about coordination; make this coordination happen!
Dar, vă rog, încetaţi să ne mai vorbiţi despre coordonare; faceţi posibilă această coordonare!
EnglishFor a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Permiteți-mi ca, preț de un moment, să deviez de la protocol în favoarea unei referiri istorice.
EnglishFor the sake of the peoples, EU policy must be urgently refocused.
Politica UE trebuie să se reorienteze rapid, spre binele cetăţenilor.
EnglishFor the sake of one hundred thousand people, I am now saying 'yes' to the European Protection Order.
Pentru siguranța a o sută de mii de oameni, spun "da” ordinului european de protecție.

Sinonime (în engleză) pentru "sake":

sake