Traducere engleză-română pentru "to save from"

EN

"to save from" română traducere

RO

Exemple de folosire pentru "to save from" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe people of Europe did not look to the European Union to save them from the economic crisis.
Cetăţenii Europei nu au privit spre Uniunea Europeană în speranţa că îi va salva de criza economică.
EnglishWhen a new windows opens, right-click on the wallpaper and choose “save as” from the menu (PC).
Când se deschide o fereastră nouă, faceţi clic dreapta pe tapet şi alegeţi „Salvare ca” din meniu (PC).
EnglishWhat we need today is not dreams, but concrete actions to save the European economy from decline.
Astăzi nu avem nevoie de vise, ci de măsuri concrete pentru salvarea economiei europene de la declin.
EnglishThe political spokesmen of capital will be unable to save themselves from calumny with tricks such as these.
Purtătorii de cuvânt ai capitalismului nu își vor putea salva reputația prin astfel de trucuri.
EnglishThey looked to their Member States and their national governments to save them from the economic crisis.
S-au întors spre statele lor membre şi spre guvernele naţionale pentru a-i salva de criza economică.
EnglishIf you want to save a note as a template, select Windows Journal Template (.jtp) from the Save as type list.
Dacă doriți să salvați o notă ca șablon, selectați Windows șablon jurnal (.jtp) din lista Salvare ca tip.
EnglishRight now, we must not turn our heads and look the other way, because 250 people are asking us to save them from death.
Nu trebuie să ignorăm această situaţie, deoarece 250 de persoane ne cer să le salvăm de la moarte.
EnglishChoose a location to save your file from the Import to list, or click Browse to choose another location.
Alegeți o locație pentru a salva fișierul din lista Import la sau faceți clic pe Răsfoire pentru a alege o altă locație.
EnglishWhat's really handy is that I can now save files straight from Word—or any Office 2010 program—to my SkyDrive account.
E foarte util că pot salva acum fișiere chiar din Word sau orice program Office 2010, în contul meu SkyDrive.
EnglishChoose a location to save your video file from the Import to list, or click Browse to choose another location.
Alegeți o locație pentru a salva fișierul video din lista Import la sau faceți clic pe Răsfoire pentru a alege o altă locație.
EnglishIf asked what I would save from the last five years, I would definitely place the 20/20/20 package at the top of the list.
Dacă aş fi întrebată ce aş salva din ultimii cinci ani, cu siguranţă aş pune pachetul de măsuri 20/20/20 în fruntea listei.
EnglishMicrosoft Online Services does not provide automated tools to remove or save information from Microsoft Exchange Online.
Microsoft Online Services nu furnizează instrumente automate pentru eliminarea sau salvarea informaţiilor din Microsoft Exchange Online.
EnglishThis is a much more modest sum than what the Member States handed over to big business to save it from the ongoing systemic crisis.
Această sumă este mult mai modestă decât transferurile efectuate de statele membre către marile întreprinderi pentru a le salva de criza sistemică în curs.
English. - There is something disturbing about a world apparently helpless to save innocent children from being blown apart in war.
în scris. - Există ceva care ar trebui să sucite îngrijorare atunci când o lume pare neajutorată în eforturile de a salva copii nevinovaţi de la a fi sfâşiaţi de război.
EnglishThe text of the question adopted by my committee is well known and, to save me from reading it, Madam President, please allow me to assume there are copies.
Textul întrebării adoptate de comisia mea este binecunoscut și, ca să nu-l mai citesc, dnă președintă, permiteți-mi vă rog să presupun că există copii.
EnglishWomen deserve more, today, because we do want, after all, to save Europe from demographic collapse, but this must not be done at the expense of women.
Femeile merită mai multe, astăzi, pentru că, până la urmă, ne dorim să salvăm Europa de la prăbuşirea demografică, însă acest lucru nu trebuie făcut pe seama lor.
EnglishWe will thus save ourselves from disgraceful situations in which certain people in power criticise the positions of some governments and have to praise the positions of others.
Ne vom feri astfel de situaţii neplăcute în care anumiţi oameni la putere vor critica poziţiile unor guverne şi vor trebui să laude atitudinile celorlalte.
EnglishShould Europe not save Barack Obama from the old demons haunting the United States, and help him to choose the first of these strategies, focused on the people?
Europa nu ar trebui să-l salveze pe Barack Obama de vechii demoni care bântuie Statele Unite şi să-l ajute s-o aleagă pe prima dintre aceste strategii, cea orientată către oameni?
EnglishThis weekend, the 27 Heads of State or Government will also be discussing the UN decision to intervene in Libya to save the insurgents from imminent attack by the regime.
În acest weekend cei 27 de șefi de stat sau de guvern vor discuta, de asemenea, decizia ONU de a interveni în Libia pentru a salva insurgenții de atacul iminent al regimului.
EnglishFor example, if you right-click a picture on a webpage and then choose Save Picture As from the menu, the picture will be saved to the Pictures folder by default.
De exemplu, dacă faceți clic cu butonul din dreapta pe o imagine dintr-o pagină web și alegeți Salvare imagine ca din meniu, imaginea va fi salvată în mod implicit în folderul Imagini.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

save conjuncţie
Romanian
from prepoziţie
from conjuncţie
Romanian
from adverb
Romanian
to exempt from verb
to exonerate from verb
Romanian
to wean from verb
Romanian