EN

saw {substantiv}

volume_up
2. Lingvistică

Exemple de folosire pentru "saw" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
În 2008 am asistat la o scădere a preţurilor, în special din cauza recoltei bune.
EnglishWhat we saw in Madeira is a phenomenon which will occur more and more often.
Ce s-a întâmplat în Madeira este un fenomen care va avea loc din ce în ce mai des.
EnglishWe saw in the case of the Lisbon Strategy that such an approach does not work.
Am văzut în cazul Strategiei de la Lisabona că o astfel de abordare nu funcţionează.
EnglishWe drove along and I said I saw many villages but I would choose that one.
Am continuat să mergem şi am spus că am văzut multe sate, dar l-aş alege pe acela.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
Secolul al 20-lea a fost martorul celor mai şocante masacre din istorie.
EnglishMadam President, when I saw you come in, I thought: you have come up whiter than white.
Dnă președintă, când v-am văzut intrând, m-am gândit: erați de un alb strălucitor.
EnglishWe saw that the market reacted immediately and prices recovered steadily.
Am văzut că piaţa a reacţionat imediat, iar preţurile s-au redresat constant.
EnglishI represented my group in Mannheim and I saw the benefits of Objective 2.
Am reprezentat grupul meu în Mannheim și am văzut beneficiile Obiectivului 2.
EnglishI think we saw the willingness of the social partners to engage with us.
Cred că am văzut dorinţa partenerilor sociali de a stabili o legătură cu noi.
EnglishI refuse to see our older people working up to their death as we saw in the 19th century.
Refuz să văd vârstnicii noştri lucrând până la moarte aşa cum vedeam în secolul 19.
EnglishI saw there at first hand the devastation of HIV/AIDS amongst children, amongst adults.
Am văzut acolo efectul devastator al HIV/SIDA asupra copiilor şi adulţilor.
EnglishOne such film was shown here in Parliament and we saw the situation.
Un astfel de film a fost difuzat aici în Parlament şi am văzut care este situaţia.
EnglishWhat we saw and experienced in the area we visited gave us no cause for pride whatsoever.
Ceea ce am văzut şi am trăit în zona vizitată nu reprezintă însă un motiv de mândrie.
EnglishTheir resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Decizia lor de a profita de ceea ce au considerat a fi o oportunitate este lăudabilă.
EnglishRegarding complaints to the Ombudsman, we saw a 6% increase compared with 2007.
În ceea ce priveşte plângerile adresate Ombudsmanului, am văzut o creştere cu 6 % faţă de 2007.
EnglishI saw it with my own eyes in August 2008 in the city of Tskhinvali.
Am văzut acest lucru cu propriii mei ochi în august 2008, în orașul Țhinvali.
EnglishI also saw demonstrations by your uniformed Jobbik party in Budapest.
Am văzut, de asemenea, demonstrații ale partidului dvs. uniform Jobbik din Budapesta.
EnglishI was in Tunisia recently, and I saw how much is being expected of the European Union.
Am fost în Tunisia recent și am văzut cât de mult se așteaptă din partea Uniunii Europene.
EnglishAmong them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Printre acestea, există un rând în definiţia EMAS pe care îl consider deosebit de important.
EnglishWe retain striking images and messages from what we saw and heard.
Din tot ce am văzut şi auzit am păstrat în memorie imagini şi mesaje şocante.

Sinonime (în engleză) pentru "saw":

saw
power saw