Traducere engleză-română pentru "scarce resources"

EN

"scarce resources" română traducere

EN

scarce resources {plural}

volume_up
scarce resources
volume_up
resurse insuficiente {n pl}
The European Union's budget is a battle for scarce resources, particularly at this time of financial and economic crisis.
Bugetul Uniunii Europene este o bătălie pentru resurse insuficiente, în special, în acest moment de criză financiară şi economică.

Exemple de folosire pentru "scarce resources" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor example, it should be clarified that the 'scarce' resources are defined by the EU.
De exemplu, trebuie precizat că "puţinele” resurse sunt definite de UE.
EnglishThat would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
Nu am fi făcut decât să deviem atenţia şi resursele limitate de la efortul de ajutorare.
EnglishThe scarce development resources must be used in the most effective and efficient manner.
Resursele pentru dezvoltare limitate trebuie utilizate în cel mai practic și mai eficient mod.
EnglishResources are scarce, Mr President, and not everything can be done.
Resursele sunt limitate, dle preşedinte, şi nu totul este realizabil.
EnglishChina is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
China acumulează rapid rezerve valutare și controlul asupra resurselor limitate la nivel mondial.
EnglishThat in turn will mean a huge additional utilisation of already scarce water resources.
La rândul său, acest lucru va presupune utilizarea suplimentară a resurselor de apă care și așa sunt sărace.
EnglishWe really have to consider utilising the scarce resources which we have in a very active and intelligent way.
Trebuie, într-adevăr, să luăm în considerare utilizarea resurselor limitate pe care le avem într-o manieră foarte activă şi inteligentă.
EnglishThe European Union's budget is a battle for scarce resources, particularly at this time of financial and economic crisis.
Bugetul Uniunii Europene este o bătălie pentru resurse insuficiente, în special, în acest moment de criză financiară şi economică.
EnglishMost importantly, the region suffers from scarce resources and the unequal access of different groups to these resources.
Cel mai important este că regiunea suferă din cauza resurselor limitate şi a distribuirii inegale a acestor resurse între diferitele grupuri.
EnglishWe are living in extremely fragile post-crisis years and, in these times of scarce public resources, the sums at stake are substantial.
Trăim într-o perioadă post-criză extrem de fragilă și, în aceste timpuri cu resurse publice puține, sumele în joc sunt substanțiale.
EnglishWe must bear this fact in mind, and we therefore cannot ask for an increase in European spending in a situation where resources are scarce.
Trebuie să avem în vedere acest fapt și, prin urmare, nu putem solicita o creștere a cheltuielilor europene în situația în care resursele sunt puține.
EnglishOn the one hand, it is a tremendous waste of scarce resources; on the other hand, it is a prime example of distorting the rules of creative destruction in capitalism.
Pe de-o parte, este o risipă uriaşă de resurse şi aşa puţine; pe de altă parte, este un exemplu elocvent de distorsionare a regulilor distrugerii creative în capitalism.
EnglishI think that in this particular debate, we are looking at pragmatic politics and seeing how to obtain value for money for European citizens in relation to scarce resources.
Cred că, prin această dezbatere, adoptăm o politică pragmatică și căutăm să utilizăm în mod optim resursele insuficiente, astfel încât să le oferim beneficii cetățenilor europeni.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

resources substantiv
scarce adjectiv
scarce adverb
Romanian
material resources