EN

scheme {substantiv}

volume_up
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
Realistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Realist, excluderea de la un sistem salarial existent este probabil inevitabil.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Întreprinderile din Flandra solicită un astfel de sistem de multă vreme.
In the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
În lista Schemă de culori, selectați o altă schemă de culori, apoi faceți clic pe OK.
Under Sound scheme, click Save As, and then type a name for the new sound scheme.
Sub Schemă de sunete, faceți clic pe Salvare ca, apoi tastați un nume pentru schema de sunete nouă.
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Schema actuală a fost adoptată în 2008 în temeiul procedurii de consultare.
scheme (dar şi: design, plan, project)
volume_up
plan {n} (proiect)
For more information, see Change, create, or delete a power plan (scheme).
Pentru mai multe informații, consultați Modificarea, crearea sau ștergerea unui plan (schemă) de alimentare.
For information about making those changes, see Change, create, or delete a power plan (scheme).
Pentru informații despre efectuarea acestor modificări, consultați Modificarea, crearea sau ștergerea unui plan (schemă) de alimentare.
An Emissions Trading Scheme for aviation, whilst it may have only a marginal effect, is still an appropriate way ahead.
Un plan de comerţ al emisiilor în domeniul aviaţiei ar putea fi o bună soluţie, deşi este posibil să aibă doar un efect marginal.
They withdrew from this scheme many years ago.
Acesta s-a retras din proiect cu mulţi ani în urmă.
Secondly, the Commission suggested that the scheme be launched on a pilot project basis.
În al doilea rând, Comisia a sugerat ca schema să fie lansată pe baza unui proiect pilot.
scheme (dar şi: strategy)
scheme (dar şi: intrigue, plot)
scheme (dar şi: amalgam)
scheme (dar şi: plan)
scheme (dar şi: plan, project)
scheme (dar şi: intrigue)

Exemple de folosire pentru "scheme" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRealistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Realist, excluderea de la un sistem salarial existent este probabil inevitabil.
EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
De asemenea, ar fi utilă o îmbunătățire a actualei scheme UE de comerț cu emisii.
EnglishWhy do these packages not include a targeted jobs scheme for young people?
De ce aceste pachete nu includ o schemă de locuri de muncă destinate tinerilor?
EnglishThis voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
EnglishThe idea of attracting people to the scheme must be at the heart of this.
Ideea atragerii oamenilor în sistem trebuie să fie punctul central al acestuia.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Acesta vizează în mod evident țările care nu își permit această reducere.
EnglishI also hope that the Commission will be more proactive in its support for the scheme.
Sper, de asemenea, că Comisia va fi mai proactivă în sprijinirea sistemului.
EnglishAny continuation would be subject to an evaluation of the impact the proposed scheme had.
Orice continuare ar fi supusă unei evaluări a impactului avut de schema propusă.
EnglishIt should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.
Se va citi: "vârsta de pensionare în cadrul regimului a crescut de la 60 la 63 de ani”.
EnglishThe IMF will also be in the scheme which, I have to say, is a creative one.
FMI va fi şi el implicat în schema care, trebuie să spun, este una creativă.
EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Întreprinderile din Flandra solicită un astfel de sistem de multă vreme.
EnglishHowever the European financing scheme is both diverse and complicated.
Sistemul european de finanțare este însă pe cât de divers, pe atât de complicat.
EnglishIn the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
În lista Schemă de culori, selectați o altă schemă de culori, apoi faceți clic pe OK.
EnglishWe need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.
Trebuie să punem acest program de ajutor alimentar pe o bază permanentă pentru viitor.
EnglishThe European Community was the first to implement a GSP scheme in 1971.
Comunitatea Europeană a fost prima care a pus în aplicare schema SPG în 1971.
EnglishIn the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
În Regatul Unit avem un sistem de asigurare cuprinzător numit "Lion Code”.
EnglishThe current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Schema actuală a fost adoptată în 2008 în temeiul procedurii de consultare.
EnglishA similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.
Un program similar de depozitare privată a fost adoptat, de asemenea, în Republica Irlanda.
EnglishIreland and Europe can benefit by further promoting and using the scheme.
Irlanda şi Europa pot beneficia de promovarea şi utilizarea în continuare a sistemului.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Menţinerea credibilităţii sistemului de certificare prin eticheta ecologică impune:

Sinonime (în engleză) pentru "scheme":

scheme