Traducere engleză-română pentru "screening"

EN

"screening" română traducere

volume_up
screening {substantiv}
volume_up
screen {substantiv}
EN

screening {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "screening" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Ele nu au efectuat acest screening, care, în opinia noastră, era o cerință.
EnglishCan we realistically double the effectiveness of our screening throughout Europe?
Putem dubla în mod realist eficienţa depistării la nivelul întregii Europe?
EnglishIt has been suggested that these questions should be included in the screening report.
S-a sugerat ca aceste întrebări să fie incluse în raportul de examinare.
EnglishYou mentioned the screening process in your introduction; we are awaiting the results.
În introducerea dvs. ați menționat procesul de screening; suntem în așteptarea rezultatelor.
EnglishThe Member States must act together, particularly in the area of screening.
Statele membre trebuie să acţioneze împreună, mai ales în domeniul examinării pentru depistarea cancerului.
EnglishThat screening is expected to start in autumn 2010 and should last until mid-2011.
Această monitorizare este de aşteptat să înceapă în toamna anului 2010 şi va dura până la mijlocul anului 2011.
EnglishSo, almost all Member States have completed the process of 'screening' their national legislation.
Aşadar, aproape toate statele membre au completat procesul de "examinare” a legislaţiei naţionale.
EnglishSince 2007, we have had screening of staff in the area of administration and in the area of coordination.
Din 2007, am monitorizat personalul din domeniul administrației și din domeniul coordonării.
EnglishThe Commission points out that the screening volume is low in relation to the Council's recommendation.
Comisia subliniază faptul că volumul depistărilor este redus faţă de recomandarea Consiliului.
EnglishThe assessment of Iceland's compliance with the acquis - the screening exercise - is on track.
Evaluarea respectării de către Islanda a acquis-ului - exercițiul de examinare - se află în desfășurare.
EnglishThis is why the Commission developed European guidelines on breast cancer screening.
Din acest motiv Comisia a dezvoltat liniile directoare europene privind testarea pentru depistarea cancerului la sân.
EnglishThe most cost-effective strategy with the best prospects of success is screening.
Strategia optimă din punct de vedere al raportului cost-eficienţă, cu cele mai bune perspective de succes, este depistarea.
EnglishScreening, particularly as we get older, also plays an important part in maintaining health.
Depistarea, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă, joacă de asemenea un rol important în menţinerea sănătăţii.
EnglishPreventive screening is necessary and effective, and adequate sums of money must be set aside for this.
Depistarea preventivă este necesară şi eficientă şi de aceea trebuie să i se aloce fonduri corespunzătoare.
EnglishWe already have the current screening report - thank you.
Deja avem raportul actual de examinare - mulţumesc.
EnglishA good example of how the EU can help Member States improve women's health is cancer screening.
Un exemplu bun al modului în care UE poate ajuta statele membre să îmbunătățească sănătatea femeilor sunt testele de cancer.
EnglishHowever, those restrictions are to be gradually lifted once they can be replaced by screening for liquid explosives.
Ele vor fi ridicate treptat, odată cu introducerea controlului de securitate pentru explozibili lichizi.
EnglishScreening the legislation in this huge area and finding legislative solutions cannot be accomplished overnight.
Examinarea legislaţiei în acest domeniu vast şi găsirea unor soluţii legislative nu pot fi realizate peste noapte.
EnglishIn this regard, the new screening technologies, the so-called 'body scanners', are discussed everywhere today.
În această privinţă, noile tehnologii de control, aşa-numitele "scanere corporale”, se discută peste tot la ora actuală.
EnglishWe must continue to carry out this screening.