Traducere engleză-română pentru "seamen"

EN

"seamen" română traducere

EN

seamen {plural}

volume_up

Exemple de folosire pentru "seamen" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
Pe de altă parte, marinarii vor fi utilizaţi din nou cu cea mai mare grijă drept ţapi ispăşitori.
EnglishThese vessels are creating many new jobs for Seychelles seamen.
Aceste nave creează numeroase locuri de muncă noi pentru marinarii din Seychelles.
EnglishOur wish is that both the seamen on board merchant ships and the fishermen who work in the region will be able to carry out their jobs in safety.
Dorim ca atât marinarii de pe navele comerciale, cât şi pescarii care lucrează în regiune să poată să îşi desfăşoare activitatea în siguranţă.
EnglishNo measure has been included to protect and upgrade the human factor, the seamen, the primary factor in the protection of human life at sea and the environment.
Nu a fost inclusă nicio măsură pentru protejarea şi promovarea factorului uman, marinarii, principalul factor în protejarea vieţilor omeneşti pe mare şi în protecţia mediului.