EN

secret {substantiv}

volume_up
It is no secret that Poland's energy security is based on coal.
Nu este un secret faptul că securitatea energetică a Poloniei se bazează pe cărbune.
It is no secret, however, that the Commission is not very happy with the result achieved here.
Însă nemulţumirea Comisiei în legătură cu rezultatele obţinute aici nu este un secret.
It was criticised heavily and for having been drafted in secret.
A fost puternic criticată şi pentru că a fost elaborată în secret.
secret
secret (dar şi: cache, stash)
secret
RO

secret {neutru}

volume_up
Nu este un secret faptul că securitatea energetică a Poloniei se bazează pe cărbune.
It is no secret that Poland's energy security is based on coal.
Însă nemulţumirea Comisiei în legătură cu rezultatele obţinute aici nu este un secret.
It is no secret, however, that the Commission is not very happy with the result achieved here.
A fost puternic criticată şi pentru că a fost elaborată în secret.
It was criticised heavily and for having been drafted in secret.

Exemple de folosire pentru "secret" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Arătaţi-ne cât de eficiente sunt aceste măsuri folosind documente publice, nu secrete.
EnglishMr Fazakas is suspected of being an ex-collaborator of the Communist secret services.
Dl Fazakas este bănuit că ar fi un fost colaborator al serviciilor secrete comuniste.
EnglishIn Germany, there is a requirement that the secret services and the police are separated.
În Germania, există o cerinţă ca serviciile secrete şi poliţia să fie separate.
EnglishI have also approached Romania about this issue of secret detentions.
De asemenea, m-am adresat şi României cu privire la problema detenţiilor secrete.
EnglishI know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
Sunt conștient că a fost un vot secret, dar nu știm pentru cine am votat.
EnglishWill Europe be able to reform the control of its own secret services?
Europa va putea să îşi reformeze controlul propriilor sale servicii secrete?
EnglishI was elected by this Parliament in a secret ballot, and you belong to this Parliament.
Am fost ales de acest Parlament cu vot secret, iar dvs. faceți parte din acest Parlament.
EnglishWhy do governments have to keep their statistics and their budget procedures secret?
De ce trebuie neapărat ca guvernele să ţină secrete statisticile şi procedurile lor bugetare?
EnglishThe role of the secret police, too, gives real cause for concern.
Rolul poliției secrete reprezintă, de asemenea, o cauză reală de îngrijorare.
EnglishIt is no secret, however, that the Commission is not very happy with the result achieved here.
Însă nemulţumirea Comisiei în legătură cu rezultatele obţinute aici nu este un secret.
EnglishInformation on the nature of the virus is protected, is kept secret.
Informaţiile privind natura virusului sunt protejate şi ţinute secrete.
EnglishIt is no secret that Poland's energy security is based on coal.
Nu este un secret faptul că securitatea energetică a Poloniei se bazează pe cărbune.
EnglishThe repeated references to the Bruguière Report, a secret report, are also unacceptable.
Sunt, de asemenea, inacceptabile referirile repetate la raportul Bruguière, un raport secret.
EnglishLet us keep secret only what must be kept secret - military infrastructure facilities.
Să păstrăm secret doar ceea ce trebuie să rămână secret - facilităţile infrastructurii militare.
EnglishThe former secret services are closely linked to corruption and organised crime in the region.
Fostele servicii secrete au legături strânse cu corupţia şi crima organizată din regiune.
EnglishThe EU has made no secret of its serious concerns with the way these cases have been handled.
UE nu a ascuns faptul că o preocupă în mod serios modul în care au fost tratate aceste cazuri.
EnglishThis exemption means that the identities of the shareholders of the Bank of England are kept secret.
Această scutire înseamnă că identitățile acționarilor Băncii Angliei sunt ținute secrete.
EnglishWith all respect to the hard-working people in the Commission, I will reveal a secret to you.
Cu tot respectul pentru cei care muncesc din greu în cadrul Comisiei, vă voi dezvălui un secret.
EnglishIt was criticised heavily and for having been drafted in secret.
A fost puternic criticată şi pentru că a fost elaborată în secret.
EnglishThat should put an end to the debate on secret prisons and transit flights.
Această afirmaţie ar trebui să pună capăt dezbaterii asupra închisorilor secrete şi zborurilor de tranzit.