EN

section {substantiv}

volume_up
1. general
A special section is dedicated to the implementation of the Treaty of Lisbon.
O secțiune specială este dedicată implementării Tratatului de la Lisabona.
The tables in this section identify the Microsoft required buttons.
Tabelele din această secțiune identifică butoanele necesare Microsoft.
Basic member reports contain the information described in this section.
Rapoartele pentru membri de bază conțin informațiile descrise în această secțiune.
section (dar şi: chapter)
volume_up
parte {f} (capitol)
Not one section of society should escape making efforts.
Nici măcar o singură parte a societăţii nu trebuie să se sustragă de la eforturile necesare.
Lets you enlarge text and images on any section of your screen.
Permite mărirea textului şi a imaginilor din orice parte a ecranului.
Over recent years a large section of the public has hardly been aware of their presence.
În ultimii ani, o mare parte a publicului a fost prea puţin conştientă de prezenţa acestora.
section (dar şi: blanket, cover)
section (dar şi: division, part)
section (dar şi: department)
Labour MEPs voted against the section of text devoted to the creation of a permanent EU Military Operational Headquarters.
Parlamentarii laburişti din Parlamentul European au votat împotriva secţiunii de text dedicate creării unui Cartier militar general operaţional permanent al UE.
section
2. Termen militar
section
volume_up
pluton {n} (de artilerie)

Exemple de folosire pentru "section" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
Timp de trei zile nu a existat nicio ieșire din Libia în acea zonă a frontierei.
EnglishSubmit the certificate request file that you generated in the previous section.
Trimiteți solicitarea de certificat pe care ați generat-o în secțiunea anterioară.
EnglishThe estimates provided in this section are based on the following assumptions:
Estimările furnizate în această secţiune se bazează pe următoarele presupuneri:
EnglishCheck the support section of your PC manufacturer’s website for more information.
Consultați secțiunea de asistență din site-ul web al producătorului PC-ului.
EnglishCheck the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Consultați secțiunea Personalizare și Accesibilitate din Asistență pentru soluții.
EnglishI was against it even in the very earliest days when it was still called Section 27.
M-am declarat împotrivă chiar din primele zile când încă se mai numea secțiunea 27.
EnglishOn the Details page for your domain, in the Actions section, click Manage DNS.
Pe pagina Details a domeniului dvs., în secțiunea Actions, faceți clic pe Manage DNS.
EnglishI would like to say that this is a very clear section, which makes high demands.
Aş dori să precizez că acesta este un domeniu foarte clar, cu aşteptări foarte ridicate.
EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Dintre toate statele riverane Dunării, România deţine cel mai mare sector.
EnglishCheck the Install, upgrade, & activate section of Support for solutions.
Consultați secțiunea Instalare, upgrade, activare din Asistență pentru soluții.
EnglishCheck the Files, folders, & online storage section of Support for solutions.
Consultați secțiunea Fișiere, foldere și stocare online din Asistență pentru soluții.
EnglishA special section is dedicated to the implementation of the Treaty of Lisbon.
O secțiune specială este dedicată implementării Tratatului de la Lisabona.
EnglishUnder Uninstall an update, scroll down to the Microsoft Windows section.
Sub Dezinstalare actualizare, defilați în jos până la secțiunea Microsoft Windows.
EnglishYou will find other useful advice in this section if things should go wrong.
În această secţiune veţi găsi sfaturi utile în cazul în care întâmpinaţi vreo problemă.
EnglishBasic member reports contain the information described in this section.
Rapoartele pentru membri de bază conțin informațiile descrise în această secțiune.
EnglishULB - Bibliothèque des Sciences humaines, Section Sciences sociales et politiques, Av.
ULB - Bibliothèque des Sciences humaines, Section Sciences sociales et politiques, Av.
EnglishAmendment 47 deletes the entire section on real-time closure of fisheries.
Amendamentul 47 elimină toată secţiunea privind închiderea în timp real a pescăriilor.
EnglishThe one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Secţiunea cu o singură linie va fi îmbunătăţită, iar întreaga secţiune va fi electrificată.
EnglishOn the Administration tab, in the Basic Settings section, click Domains.
În fila Administration, în secțiunea Basic Settings, faceți clic pe Domains.
EnglishMadam President, I concur with the speech by Mrs Lepage, particularly the last section.
Doamnă preşedintă, sunt de acord cu discursul doamnei Lepage, mai ales cu ultima parte.

Sinonime (în engleză) pentru "section":

section
conic section
English