EN

see [saw|seen] {verb}

volume_up
They will see this kind of initiative by the Commission as a distraction.
Vor privi acest tip de iniţiativă din partea Comisiei ca pe o distragere.
That might cause Japan to look forward, to see the situation with fresh eyes, and to remove these numerous technical barriers.
Poate, astfel, Japonia va privi înainte, va înțelege mai bine situația și va elimina numeroasele bariere tehnice.
We need to have the courage to look and see what is particularly good and what, in particular, we want to continue to fund.
Trebuie să avem curajul de a privi și de a vedea ce este deosebit de bun și ce dorim, în special, să continuăm să finanțăm.

Exemple de folosire pentru "see" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishIn the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
În mod similar, în raportul discutat se pot observa estimări extrem de optimiste.
EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
EnglishIn the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
În perioada crizei economice se poate observa o dezvoltare a protecţionismului.
EnglishI am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Sunt bucuros să văd că preşedintele Kaczyński al Poloniei va semna foarte curând.
EnglishI would very much like to see the Commission making improvements in this area.
Mi-aș dori foarte mult să observ îmbunătățiri aduse de Comisie în acest domeniu.
EnglishI am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
Mă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishTo see a list of wireless networks that Windows has detected, follow this step:
Pentru a vedea o listă de rețele wireless detectate de Windows, urmați acest pas:
EnglishSee how Office 365 makes it easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Mutarea barei Comenzi pe bara Preferințe vă oferă mai mult spațiu pentru file.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
Noi trebuie să ne asigurăm că depunem toate eforturile necesare în acest sens.
EnglishIt is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
Este cu siguranță mai mult decât mi-aș fi putut imagina sau m-am așteptat să văd.
EnglishWe see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
Vedem frustrarea a milioane de beneficiari la nivelul întregii Uniuni Europene.
EnglishIn this context, I would also like to see the rights of Parliament respected.
În acest context, aș vrea să văd că și drepturile Parlamentului sunt respectate.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Cei care doresc să vadă Europa de mâine ar trebui să se uite la Belgia de azi!
EnglishWe want to see stability, peace and, of course, democracy in our neighbourhood.
Dorim să vedem stabilitate, pace și desigur democrație în vecinătatea noastră.
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
În ţara mea, neonaziştii încearcă să cumpere bunuri imobiliare aproape săptămânal.
EnglishLet us not see agriculture as an environmental villain and environmental problem.
Să nu privim agricultura ca pe un personaj negativ sau ca o problemă de mediu.
EnglishAfter you see what's in the file, rename it so it's easier for you to recognize.
După ce vedeți ce conține fișierul, redenumiți-l pentru a fi mai ușor de recunoscut.