Traducere engleză-română pentru "to send"

EN

"to send" română traducere

volume_up
send-off {substantiv}
EN

to send [sent|sent] {verb}

volume_up
to send (dar şi: to mail, to transmit)
The Commission may send inspectors into the territories of Member States.
Comisia poate trimite inspectori pe teritoriile statelor membre.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
Dl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Dacă da, Curtea poate trimite Parlamentului aceste declaraţii şi dacă nu, de ce nu?
The Commission may send inspectors into the territories of Member States.
Comisia poate trimite inspectori pe teritoriile statelor membre.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
Dl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Dacă da, Curtea poate trimite Parlamentului aceste declaraţii şi dacă nu, de ce nu?

Exemple de folosire pentru "to send" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCommission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
Dl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
EnglishIf so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Dacă da, Curtea poate trimite Parlamentului aceste declaraţii şi dacă nu, de ce nu?
EnglishIn this respect, I welcome the Commission's decision to send experts to Germany.
În această privință, salut decizia Comisiei de a trimite experți în Germania.
Englishaddress on your phone, but can only send email from your primary (current) address.
pe telefon, dar puteți trimite e-mailuri doar de la adresa principală (curentă).
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Textul pe care îl votăm astăzi trebuie să trimită un semnal puternic în acest sens.
EnglishIn other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
Cu alte cuvinte, nu trimiteţi observatori electorali pentru un scrutin ilegal.
EnglishI would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.
Aș dori să îl salut pe Andrei Sannikov și pe ceilalți care se află în închisoare.
EnglishIt would be very easy to send us this list now for the executive directors.
Ar fi foarte ușor să ne trimiteți această listă acum pentru directorii executivi.
EnglishYou can send the files as attachments, or you can use SkyDrive to share them.
Puteți trimite fișierele ca atașări sau puteți utiliza SkyDrive pentru a le partaja.
EnglishIt is good that we have decided to send EUR 3 million for the most immediate needs.
Este bine că am decis să trimitem trei milioane de euro pentru necesităţile imediate.
EnglishBy adopting the report Parliament will send a positive signal to our citizens.
Prin adoptarea raportului, Parlamentul va trimite cetăţenilor noştri un semnal pozitiv.
EnglishI hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
Sper că nu va fi cazul, deoarece trebuie să transmitem un semnal puternic.
EnglishA hub can send or receive information, but it can't do both at the same time.
Un hub trimite și primește informații, dar nu poate efectua ambele activități simultan.
EnglishYou can send videos using this same technique, but they will not be resized.
Fișierele video se trimit utilizând aceeași tehnică, dar ele nu vor fi redimensionate.
EnglishYou are welcome to send your applications to the Presidency - we will look into them.
Sunteţi bineveniţi să trimiteţi cererile dumneavoastră Preşedinţiei - le vom analiza.
EnglishIs this the real message that you want to send to the people of Europe?
Este acesta adevăratul mesaj pe care vreți să-l transmiteți populației Europei?
EnglishThe only thing that will help in this case is to send out a clear signal.
Singurul lucru care va ajuta în acest caz este transmiterea unui semnal clar.
EnglishIn particular, we should send a team of observers to the next elections.
Ar trebui, în special, să trimitem o echipă de observatori la următoarele alegeri.
EnglishAny message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
Orice mesaj pe care îl trimiteți necesită o adresă de poștă electronică pentru destinatar.
EnglishI can send you one - and I can sign it too - in thanks for what happened today.
Vă pot trimite una și o pot și semna, drept mulțumire pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi.

Sinonime (în engleză) pentru "send-off":

send-off