EN

serious {adjectiv}

volume_up
This difference is a serious obstacle in building a common identity.
Această diferenţă este un obstacol serios în calea formării unei identităţi comune.
. - Violence against women is a serious concern in the world.
. - Violenţa împotriva femelilor este un motiv serios de îngrijorare în lume.
It therefore remains to be seen how serious the commitment is this time.
Aşadar rămâne de văzut cât de serios este angajamentul de această dată.
serious (dar şi: high-profile, important)
This is not a serious way of doing politics on such an important file.
Aceasta nu este o modalitate serioasă de a face politică în legătură cu un dosar atât de important.
This is especially serious in times of crisis.
Acest lucru este deosebit de important în perioadă de criză.
What is the most serious obstacle to the full opening of the 'energy' negotiating chapter?
Care este cel mai important obstacol pentru deschiderea completă a capitolului de negociere "Energie”?
We therefore need a bolder programme which calls for faster adjustment and which will provide serious development aid in the form of a European Marshall Plan.
Prin urmare, avem nevoie de un program mai îndrăzneț care să solicite ajustări mai rapide și care să ofere un ajutor solid pentru dezvoltare sub forma unui Plan Marshall european.
serious
volume_up
temeinic {adj. m.} (serios)

Exemple de folosire pentru "serious" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
În Mexic impactul asupra vieţii publice şi economice este unul deosebit de grav.
EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Mă bucur să constat faptul că Comisia a luat măsuri serioase în această privință.
EnglishThis problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
Această problemă reprezintă pur şi simplu o denaturare gravă a pieţei interne.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Faptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
EnglishWe can confirm that there are serious restrictions on the freedom of the press.
Putem confirma că există restricţii serioase în ceea ce priveşte libertatea presei.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Să nu uităm faptul că febra aftoasă încă reprezintă o problemă gravă în Brazilia.
EnglishThere is serious concern that as much as 85% of the old city may be demolished.
Există o preocupare serioasă că aproximativ 85 % din orașul vechi poate fi demolat.
EnglishThe common currency has provided a great deal, but it also has serious weaknesses.
Moneda unică a adus numeroase beneficii, dar are şi unele puncte slabe importante.
EnglishIf he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
Dacă acesta a dezinformat Parlamentul, chiar înainte de vot, ar fi o eroare gravă.
EnglishThe security situation in Northern Mitrovica is again causing serious concerns.
Situaţia securităţii din nordul Mitrovica cauzează din nou îngrijorări grave.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Rapoartele excelente ale comisiilor scot clar la iveală deficienţele constatate.
EnglishWe have a much more serious problem where the Council is concerned, however.
Cu toate acestea, avem o problemă mult mai gravă în ceea ce privește Consiliul.
EnglishMany people actually suffered serious health problems caused by this smoke.
Mulți oameni au suferit de fapt probleme grave de sănătate cauzate de acest fum.
English. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
în scris. - Acordul nu este perfect, dar vestește niște progrese importante.
EnglishThis situation may result in a very serious economic and social crisis in Ukraine.
Această situaţie poate produce o criză economică şi socială gravă în Ucraina.
EnglishThe serious issue is this: this obligation is not provided for by the treaty.
Principala problemă este următoarea: această obligaţie nu este prevăzută în tratat.
EnglishSerbia is showing serious lapses in the field of respect for human rights.
Serbia dă dovadă de deficiențe grave în domeniul respectării drepturilor omului.
EnglishSome other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
Câteva alte probleme menţionate în consultare merită toată atenţia noastră.
EnglishIt is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.
Nu este pur şi simplu numai o problemă umanitară, ci în principal un grav eşec politic.
EnglishWe all know that the car industry is having some serious financial problems.
Cu toţii ştim că industria automobilelor se confruntă cu probleme financiare grave.

Sinonime (în engleză) pentru "serious":

serious
seriously
seriousness
serious-minded
English