EN

set {substantiv}

volume_up
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Complexitatea provocărilor actuale necesită un set integrat de instrumente politice.
No matter which link in the set they use, the permissions are the same.
Indiferent de linkul din set pe care îl utilizează, permisiunile sunt aceleași.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Dar noua frontieră la care mă refer nu este un set de promisiuni , ci unul de provocări”.
set (dar şi: game)
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Complexitatea provocărilor actuale necesită un set integrat de instrumente politice.
No matter which link in the set they use, the permissions are the same.
Indiferent de linkul din set pe care îl utilizează, permisiunile sunt aceleași.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Dar noua frontieră la care mă refer nu este un set de promisiuni , ci unul de provocări”.
Furthermore, I think that it is worthwhile us considering in the future the opportunity to set up a European public radio service.
În plus, consider că merită să luăm în calcul, pe viitor, oportunitatea înființării unui serviciu public de radio european.
. - I doubt that we will have time to set up a particular service at this late stage and before the elections.
. - Mă îndoiesc că vom avea timp să creăm un serviciu special în acest stadiu întârziat şi înainte de alegeri.
These trial subscriptions are designed to allow you to experience the service in a real-life setting and help you make the decision to buy.
Aceste abonamente de încercare sunt proiectate să vă permită să experimentați serviciu într-un cadru real și să vă ajute să luați decizia de achiziționare.
set (dar şi: gang, goose, kit, knot, lot, pack)
set
volume_up
garnitură (unelte) {f}
set (dar şi: build, make)
set (dar şi: clique, confraternity, coterie)
set
volume_up
tacâm {n} (garnitură)
RO

set {feminin}

volume_up
Complexitatea provocărilor actuale necesită un set integrat de instrumente politice.
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Indiferent de linkul din set pe care îl utilizează, permisiunile sunt aceleași.
No matter which link in the set they use, the permissions are the same.
Dar noua frontieră la care mă refer nu este un set de promisiuni , ci unul de provocări”.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.

Exemple de folosire pentru "set" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Am acceptat totuși această provocare și am început să ne îndeplinim obligațiile.
EnglishI do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
Nu cred că politicienii din UE ar trebui să stabilească preţurile pe piaţa liberă.
EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Dle președinte, dl Schulz a spus că operațiunile militare au început prea repede.
EnglishThese problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
Aceste probleme sunt mai răspândite dacă semnalul TV vine printr-un set-top box.
EnglishWe need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
Trebuie să dăm un exemplu statelor membre prin reducerea amprentei noastre cu 50 %.
EnglishThe set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
Viteza de schimbare a canalelor set-top boxului TV este configurată incorect.
EnglishI believe that the objectives that were set for 2010 are extremely relevant.
Cred că obiectivele care au fost stabilite pentru 2010 sunt extrem de relevante.
EnglishThis message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
Acest mesaj trebuie însoțit de o serie de măsuri care să intensifice presiunea.
EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Toate aceste lucruri fac mai dificilă realizarea obiectivelor stabilite de către UE.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardele pe care le dorim au fost stabilite în mod clar în rezoluţia comună.
EnglishClear and strict criteria would be set for the approval of active substances.
Se vor stabili criterii clare şi stricte pentru aprobarea substanţelor active.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
De asemenea, solicit Consiliului să creeze o nouă operaţiune, în paralel cu Atalanta.
EnglishAs I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.
Așa cum am afirmat la începutul dezbaterii, vom pune roțile în funcțiune mâine.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Cadrul definit de UE trebuie să asigure un echilibru adecvat între cele două.
EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
Totuși, unele dintre propunerile prezentate în raportul Gualtieri sunt inacceptabile.
EnglishBefore you can set up your wireless network, you'll need the following items:
Înainte de a configura rețeaua fără fir, aveți nevoie de elementele următoare:
EnglishYou'll need to set up your TV signal in Media Center before you can access the Guide.
Va trebui să configurați semnalul TV în Media Center înainte de a accesa Ghidul.
EnglishIn this step, you set the domain as External Relay in Microsoft Online Services.
În acest pas, setaţi domeniul ca Releu extern în Microsoft Online Services.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Dorim să schimbăm această situaţie, dar şi noi înşine trebuie să oferim un exemplu.