EN

set-up {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "set-up" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Dle președinte, dl Schulz a spus că operațiunile militare au început prea repede.
EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
De asemenea, solicit Consiliului să creeze o nouă operaţiune, în paralel cu Atalanta.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Cadrul definit de UE trebuie să asigure un echilibru adecvat între cele două.
EnglishBefore you can set up your wireless network, you'll need the following items:
Înainte de a configura rețeaua fără fir, aveți nevoie de elementele următoare:
EnglishYou'll need to set up your TV signal in Media Center before you can access the Guide.
Va trebui să configurați semnalul TV în Media Center înainte de a accesa Ghidul.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
Cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate fixate de Regulamentul FEG.
EnglishTo show their solidarity, EU leaders set up the European Regional Development Fund.
În semn de solidaritate, liderii UE creează Fondul European de Dezvoltare Regională.
EnglishIt was set up by the Czech National Council for Persons with Disabilities.
Aceasta a fost stabilită de Consiliul naţional ceh pentru persoanele cu handicap.
EnglishThe radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
Opțiunea radio ar trebui să apară pe ecranul de pornire după configurarea tunerului.
EnglishWhat kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
Tipul de metodă de deblocare aleasă atunci când ați configurat BitLocker pe unitate.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
Click the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
EnglishThat is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
Acesta este rolul pe care l-ați stabilit prin Tratatul de la Lisabona și asta voi face.
EnglishFollow the directions on the screen to set up Guide listings for your area.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura Listele ghiduri pentru zona dvs.
EnglishIf you want to set up a more comprehensive search, open the Search folder.
Dacă doriți să configurați o căutare mai cuprinzătoare, deschideți folderul Căutare.
EnglishThe Commission therefore set up a working group on simplification in November.
De aceea, în luna noiembrie, Comisia a înfiinţat un grup de lucru privind simplificarea.
EnglishThe next task now will be to set up the European Union's foreign service.
Următorul obiectiv va fi acum crearea serviciului extern al Uniunii Europene.
EnglishThe Start screen is flexible so that you can set it up to work best for you.
Ecranul Start este flexibil, așa încât îl puteți configura așa cum doriți.
EnglishIf you don't already have a network, see Start here to set up a network.
Dacă nu aveți deja o rețea, consultați Începeți aici configurarea unei rețele.
EnglishYou may set up home in any EU country if you fulfil certain conditions.
Dacă îndepliniţi anumite condiţii, vă puteţi stabili oriunde pe teritoriul UE.