Traducere engleză-română pentru "sharp"

EN

"sharp" română traducere

volume_up
sharp {substantiv}
RO
EN

sharp {substantiv}

volume_up
sharp (dar şi: dot, period, point)

Exemple de folosire pentru "sharp" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Criza economică şi financiară a adus, de asemenea, o scădere bruscă a comerţului mondial.
EnglishThe new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Noul prim-ministru, Mario Monti, va aplica reforme economice majore.
EnglishAny talk of Ukraine joining NATO would be a sharp kick to the Russian Bear.
Orice discuție privind aderarea Ucrainei la NATO va fi o lovitură puternică pentru ursul rusesc.
EnglishNo, I am not without some sharp criticisms of the Venezuelan government.
Şi nu, aceasta nu înseamnă că nu am câteva critici virulente la adresa guvernului venezuelean.
EnglishThe reality, then, is a sharp divestment in these areas.
Apoi, realitatea este că în aceste domenii există o reducere acută a finanțărilor.
EnglishA sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
Pentru 2009 se prevede o scădere abruptă, chiar cu mai bine de 10 % a produsului intern brut.
EnglishWe are living in a world which has seen a sharp increase in the number and frequency of new crises.
Trăim într-o lume care a cunoscut o creștere rapidă a numărului și a frecvenței crizelor noi.
EnglishThere is data indicating a sharp increase in seizures of falsified medicines by customs.
Datele indică o creștere acută a confiscărilor de medicamentele falsificate de către autoritățile vamale.
EnglishFood prices have seen a very sharp rise recently.
în scris - (RO) Preţurile la alimente au cunoscut o creştere foarte mare în ultima perioadă.
EnglishImages stay sharp and detailed even during close-ups.
Imaginile sunt precise şi detaliate, chiar şi prim-planurile.
EnglishThe accident throws into sharp relief the risks associated with oil and gas supply works out at sea.
Accidentul scoate în evidenţă riscurile asociate cu lucrările din larg de aprovizionare cu petrol şi gaze.
EnglishPerhaps, above all, we have to listen to the sharp-end professionals.
Probabil, înainte de toate, este necesar să ascultăm părerile lucrătorilor care întâmpină cele mai mari dificultăţi.
EnglishThis is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Din acest motiv, consider că putem spune că aceşti cinci ani au reprezentat o curbă de învăţare foarte clară.
EnglishIn the European Union, around a million of these unfortunate sharp injuries occur annually.
În Uniunea Europeană, se produc în fiecare an aproximativ un milion de astfel de răni provocate de obiecte ascuţite.
EnglishBoth types produce sharp images, but LCD monitors have the advantage of being much thinner and lighter.
Ambele tipuri produc imagini clare, dar monitoarele LCD au avantajul de a fi mult mai subțiri și mai ușoare.
EnglishImages stay sharp and detailed, even close-ups.
Imaginile sunt precise şi detaliate, chiar şi prim-planurile.
EnglishThe financial crisis has spread rapidly to the real economy, leading to a sharp downturn and unemployment.
Criza financiară s-a răspândit rapid în economia reală, ducând la o scădere drastică a activităților și la șomaj.
EnglishSo I know full well the anxiety experienced by the family of a hospital worker injured by a sharp object.
Prin urmare, cunosc neliniştea familiei unui lucrător din sectorul spitalicesc care este rănit de un obiect ascuţit.
EnglishImages stay sharp and detailed even during close-ups.
EnglishWe could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities.
Atunci am putea fi siguri că într-adevăr va avea loc creștere economică accelerată și îmbunătățirea calității vieții în orașe.