Traducere engleză-română pentru "sharply"

EN

"sharply" română traducere

EN

sharply {adverb}

volume_up
Production of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Producția de șrot din semințe de rapiță și numărul de coproduse rezultate din fabricarea etanolului au crescut brusc.
The problems begin when the economy slows down, market indices fall sharply and problems start with unemployment.
Problemele încep atunci când economia încetineşte, indicii de piaţă scad brusc şi şomajul începe să creeze probleme.
Cereal prices increased sharply over the summer due to supply shortages, particularly in the Black Sea countries.
Preţurile cerealelor au crescut brusc pe parcursul verii din cauza dificultăţilor de aprovizionare, în special în ţările din regiunea Mării Negre.
sharply (dar şi: roughly, severely)

Exemple de folosire pentru "sharply" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe number of casualties among the hospitalised cases is increasing sharply day by day.
Zi de zi, numărul victimelor înregistrare în rândul cazurilor spitalizate crește rapid.
EnglishThe number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
Numărul medicamentelor falsificate crește rapid în toate țările europene.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Din acel moment, numărul de state membre care utilizează excluderea voluntară a crescut rapid.
EnglishI feel I have to mention Amendment 2, which sharply criticises Pope Benedict XVI.
Simt că trebuie să menţionez amendamentul nr. 2, care îl critică aspru pe Papa Benedict al XVI-lea.
EnglishSo if you feel the text isn't displaying sharply, use ClearType.
Ca urmare, dacă simțiți că textul nu se afișează clar, utilizați ClearType.
EnglishUnemployment has risen sharply, with the rate expected to reach 11% at the end of this year.
Șomajul a crescut în mod semnificativ, cu o rată estimată a ajunge la 11 % la sfârșitul acestui an.
EnglishFood prices have now risen sharply, which has made the situation even worse for many people.
Prețurile alimentelor au crescut acum foarte mult, ceea ce a înrăutățit situația pentru multe persoane.
EnglishThe crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Criza este provocată de o ofertă de lapte supraabundentă, ceea ce determină scăderea drastică a preţurilor.
EnglishThe situation is made worse by the fact that the cost of feed has risen sharply in recent weeks.
Situația este agravată de faptul că costul hranei pentru animale a crescut puternic în ultimele săptămâni.
EnglishWe must have an interlocutor; we cannot carry on speaking only of sharply reduced humanitarian aid.
Trebuie să avem un interlocutor; nu putem continua să vorbim doar despre ajutorul umanitar redus drastic.
EnglishProduction of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Producția de șrot din semințe de rapiță și numărul de coproduse rezultate din fabricarea etanolului au crescut brusc.
EnglishHave we taken note of the fact that the political and economic weight in this world has shifted sharply in the direction of Asia?
Am luat la cunoştinţă faptul că balanţa economică şi politică înclină către Asia?
EnglishThe serious economic crisis that the entire world is suffering simultaneously is making itself felt extremely sharply in the EU.
Grava criză economică suferită simultan de întreaga lume se resimte foarte puternic la nivelul UE.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
EnglishThe problems begin when the economy slows down, market indices fall sharply and problems start with unemployment.
Problemele încep atunci când economia încetineşte, indicii de piaţă scad brusc şi şomajul începe să creeze probleme.
EnglishBy and large, banks have been passing on the sharply lower key ECB interest rates to households and businesses.
În general, băncile au transmis ratele cheie ale dobânzilor ale BCE, cu mult mai reduse, gospodăriilor și întreprinderilor.
EnglishThe EU's population is dropping sharply.
EnglishThis, of course, is attributable mainly to sharply falling birth rates, though the document does not say so.
Bineînţeles, acest lucru este atribuit în principal ratei natalităţii, aflată în scădere, cu toate că documentul nu precizează acest lucru.
English. - Madam President, in the past, I have often been sharply critical of British Prime Minister Cameron.
în numele Grupului EFD. - Doamnă președintă, în trecut, am fost adesea extrem de critic cu prim-ministrul britanic Cameron.
EnglishFood prices did not stop rising after the 2007 food crisis; on the contrary, they continued to rise even more sharply.
Prețurile la alimente nu au încetat să crească după criza alimentară din 2007; dimpotrivă, acestea au continuat să crească și mai mult.

Sinonime (în engleză) pentru "sharply":

sharply