Traducere engleză-română pentru "shutdown"

EN

"shutdown" română traducere

volume_up
shutdown {substantiv}
EN

shutdown {adjectiv}

volume_up
shutdown (dar şi: forbidden, stalled)
shutdown (dar şi: dim, faded, faint, pale, withered, hardly audible)

Exemple de folosire pentru "shutdown" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWindows does this by saving system information to a file upon shutdown.
Windows face aceasta salvând informațiile de sistem într-un fișier la închidere.
EnglishFast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Pornirea rapidă este o setare care vă ajută PC-ul să pornească mai repede după închidere.
EnglishWindows does this by saving system info to a file upon shutdown.
Windows face aceasta salvând informațiile de sistem într-un fișier la închidere.
EnglishThe darkened screen displays two buttons: Force shutdown and Cancel.
Ecranul întunecat afișează două butoane: Forțare închidere și Revocare.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Shut Down.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe închidere, apoi faceți clic pe Închidere.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Sleep.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe închidere, apoi faceți clic pe Repaus.
EnglishFor this reason, I clearly support the Austrian shutdown campaign.
Din acest motiv, sprijin în mod clar campania austriacă de închidere.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Restart.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe închidere, apoi faceți clic pe Repornire.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Close.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe închidere, apoi faceți clic pe Închidere.
EnglishClick Power, and then select a shutdown option.
Faceți clic pe Alimentare, apoi selectați o opțiune de închidere.
EnglishClicking Force shutdown closes all programs, closes Windows, and then turns off your computer.
Dacă faceți clic pe Forțare închidere, se închid toate programele, se închide Windows, apoi se închide computerul.
EnglishClick Power, then select a shutdown option.
Faceți clic pe Alimentare, apoi selectați o opțiune de închidere.
EnglishThere are five ways to log off of or exit from your computer in Windows Media Center using the Shutdown menu.
Există cinci modalități de a face Log off sau de a ieși din computer în Windows Media Center, utilizând meniul Închidere.
EnglishThe shutdown may have a direct effect on the energy supply of the country concerned and neighbouring Member States.
Închiderea poate avea un efect direct asupra alimentării cu energie a țării în cauză și a statelor membre învecinate.
EnglishA list of shutdown options appears.
Este afișată o listă cu opțiunile de închidere.
EnglishTap or click Choose what the power button does and under Shutdown settings, choose the options you want to add.
Atingeți sau faceți clic pe Alegerea acțiunii butonului de alimentare și sub Setări închidere, alegeți opțiunile pe care doriți să le adăugați.
EnglishInternet Explorer stores certain info about the sites you visit on your PC in case there's a crash, hang, or unexpected shutdown.
Internet Explorer stochează anumite informații despre site-urile pe care le vizitați pe PC în cazul în care există o cădere, blocare sau închidere neașteptată.
EnglishIn order to press ahead with an efficient shutdown, we need a clear financial framework and controls for the correct use of the funds provided.
Pentru a continua oprirea eficientă, avem nevoie de un cadru financiar clar și de controale în ceea ce privește utilizarea corectă a fondurilor furnizate.
EnglishWe also - very early on in this crisis - recognised the heavy financial losses suffered by the aviation industry during the airspace shutdown.
Am recunoscut, de asemenea - foarte devreme în această criză - pierderile financiare grave suferite de industria aviatică pe perioada închiderii spaţiului aerian.
EnglishIt is also important to have strict mandatory safety standards and to ensure, through the European regulator, that shutdown is carried out.
De asemenea, este important să existe standarde de securitate obligatorii stricte şi să se asigure, prin autoritatea de reglementare europeană, că închiderea are loc.

Sinonime (în engleză) pentru "shutdown":

shutdown