EN

side {adjectiv}

volume_up
side
Flick up, down, and side to side to navigate spreadsheets, long documents, and Web pages.
Loviţi uşor în sus, în jos sau în lateral pentru a naviga prin foile de calcul, prin documentele lungi şi prin paginile web.
Avoid bending your wrist up, down, or to the sides.
Evitați îndoirea încheieturii în sus, în jos sau în lateral.
side (dar şi: outrunner, side horse)
side (dar şi: lateral, roundabout)

Exemple de folosire pentru "side" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
EnglishNow, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
În ceea ce priveşte aspectul umanitar, noi nu dăm bani; furnizăm ajutor direct.
EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Se va muta în partea cealaltă și nu va mai fi asociată cu persoana respectivă.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Melodiile existente în Biblioteca Player apar în partea stângă a expertului.
EnglishOn the positive side, I would mainly like to highlight the following points.
În ceea ce priveşte aspectele pozitive, aş dori să subliniez următoarele aspecte.
EnglishEvery life that is lost is a tragedy, whichever side of the border they are on.
Fiecare viaţă pierdută este o tragedie, indiferent de ce parte a frontierei se află.
EnglishThat is important above and beyond the immediate political side to this crisis.
Acest lucru este mult mai important decât aspectul politic imediat al acestei crize.
EnglishGreece chose a mixture of measures on both the expenditure side and the revenue side.
Grecia a ales un amestec de măsuri privind atât cheltuielile, cât și veniturile.
EnglishThis is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
Acesta este un semn bun: agricultura şi energia una lângă cealaltă, conlucrând.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Pe de altă parte, aş menţiona eşecul privind implementarea mobilităţii pacienţilor.
EnglishThe income side of public financing has been completely disregarded to date.
Până acum, latura legată de venituri a finanțelor publice a fost ignorată complet.
EnglishThis technology is showcased in the Microsoft SideWinder X4 gaming keyboard.
Tehnologia este integrată în Tastatura pentru jocuri Microsoft SideWinder X4.
EnglishUnfortunately the amendments proposed by the Polish side were not accepted.
Din nefericire, amendamentele propuse de partea poloneză nu au fost acceptate.
EnglishFrom our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
Din partea noastră, vă pot garanta susţinerea deplină a UE pentru un astfel de proces.
EnglishThat takes me to my second point - the situation on the other side of the border.
Şi ajung acum la al doilea punct: situaţia de cealaltă parte a graniţelor.
EnglishThis is our position and this is the position that we bring to the Chinese side.
Aceasta este poziţia noastră şi aceasta este poziţia pe care o prezentăm părţii chineze.
EnglishCommissioner, you know that we are on your side with regard to this matter.
Doamnă comisar, ştiţi că suntem de partea dumneavoastră în această problemă.
EnglishOn the plus side I would mention the energy policy referred to earlier.
Ca aspecte pozitive, aş dori să menţionez politica energetică amintită anterior.
EnglishThe government of Sri Lanka, on its side, has rejected the report in the strongest terms.
De partea sa, Guvernul din Sri Lanka a respins raportul în cei mai duri termeni.
EnglishOn this occasion, we also have the Member States on our side, represented by the Council.
De data aceasta, avem alături de noi şi statele membre, reprezentate de Consiliu.

Sinonime (în engleză) pentru "side":

side
side by side