EN

smart {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "smart" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGrowth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Creştere, nu doar creştere inteligentă şi echitabilă, ci şi creştere durabilă.
EnglishUniversities and schools must make a contribution to creating a smart Europe.
Universitățile și școlile trebuie să contribuie la crearea unei Europe inteligente.
EnglishAccess your email and calendar from your computer, the web, and smart device*
Accesați poșta electronică și calendarul de pe computer, web și smartphone.*
EnglishFor more information see SmartScreen Filter: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Filtrul SmartScreen: întrebări frecvente.
EnglishWe need a smart energy system for all European citizens at the same time.
Avem nevoie de un sistem energetic inteligent pentru toți cetățenii Europei.
EnglishWhat is required is prioritisation, smart spending of funds and political commitment.
Este nevoie de prioritizare, cheltuire inteligentă a fondurilor și angajament politic.
EnglishUse of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
Utilizarea Filtrului SmartScreen se supune Acordului de servicii Microsoft.
EnglishOpen a SmartScreen webpage where you can report malware (malicious software).
Deschide o pagină Web SmartScreen unde se poate raporta malware (software rău intenționat).
EnglishWe need smart electricity grids; currently these are wasteful and anachronistic.
Avem nevoie de reţele electrice inteligente; în prezent, acestea sunt risipitoare şi anacronice.
EnglishWe have the 2020 objectives for a smart economy, a sustainable economy.
Avem obiectivele 2020 pentru o economie inteligentă, o economie durabilă.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
EnglishHere are answers to some common questions about SmartScreen Filter.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind Filtrul SmartScreen.
EnglishUsers can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.
Utilizatorii pot alege să ignore avertismentele Filtrului SmartScreen și să continue navigarea.
EnglishThis is essential to Europe's transformation into a smart and sustainable economy.
Acest lucru este esențial pentru transformarea Europei într-o economie inteligentă și durabilă.
EnglishIn the Microsoft SmartScreen Filter dialog box, tap or click OK.
În caseta de dialog Filtru Microsoft SmartScreen, atingeți sau faceți clic pe OK.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Setările Blocare ferestre pop-up, Completare automată, Filtru SmartScreen și Panoramare
EnglishMake sure SmartScreen Filter in Internet Explorer 10 is turned on.
Asigurați-vă că Filtrul SmartScreen din Internet Explorer 10 este activat.
EnglishYes, the SmartScreen Filter feature is fully controllable as part of Group Policy.
Da, caracteristica Filtru SmartScreen se poate controla în totalitate ca parte a Politicii de grup.
EnglishNow, of course, there is much doubt about what 'smart regulation' means.
Acum, desigur, există multe dubii în legătură cu sensul expresiei "reglementare inteligentă”.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Setările Blocare ferestre pop-up, Completare automată, Filtru pentru înșelătorie și Zoom