Traducere engleză-română pentru "sound"

EN

"sound" română traducere

volume_up
sound {substantiv}
EN

sound {substantiv}

volume_up
These jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Aceste mufe conectează direct placa de sunet sau procesorul de sunet de pe computer.
To preview any sound in the Program Events list, click the sound, and then click Test.
Pentru a examina orice sunet din lista Evenimente program, faceți clic pe sunet, apoi pe Testare.
For more information about sound cards, see Sound cards: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații despre plăcile de sunet, consultați Plăci de sunet: întrebări frecvente.
sound
volume_up
ton {n} (sunet)
Begin recording the sound that you want to use as your ringtone, and then click Stop when you're done recording.
Începeți înregistrarea sunetului pe care doriți să-l utilizați ca ton de apel, apoi faceți clic pe Stop când ați terminat înregistrarea.
You can create a ringtone in Device Stage from an existing sound file or from a new sound that you record on your computer.
Aveți posibilitatea să creați un ton de apel în Device Stage dintr-un fișier de sunet existent sau dintr-un sunet nou pe care-l înregistrați pe computer.
On the same Create a new ringtone page, do the following to select the part of the sound file to use as your ringtone, and then click Save.
Pe aceeași pagină Creare ton de apel nou, efectuați următoarele pentru a selecta porțiunea din fișierul audio pe care doriți să o utilizați ca ton de apel, apoi faceți clic pe Salvare.
sound
volume_up
glas (sunet) {n}
sound
sound (dar şi: response)

Exemple de folosire pentru "sound" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCheck the information that came with your sound card for the installation steps.
Verificați informațiile furnizate cu placa de sunet pentru pași de instalare.
EnglishI believe that constructive cooperation is the only way to achieve a sound budget.
Cred că o cooperare constructivă este singurul mod de a obţine un buget solid.
EnglishLocate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Localizați fanta de extindere din computer care acceptă placa de sunet nouă.
EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Aceste mufe conectează direct placa de sunet sau procesorul de sunet de pe computer.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
A elaborat un raport solid, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi.
EnglishIt is a disciplined budget and a sound one from the point of view of state finances.
Este un buget disciplinat şi solid din punct de vedere al finanţelor statului.
EnglishYou might need to connect the sound card in your PC directly to your speakers.
Este posibil să fie necesar să conectați cardul de sunet din PC direct la difuzoare.
EnglishPlug your speakers, and microphone if applicable, into your new sound card.
Conectați difuzoarele și microfonul (dacă există unul) la placa de sunet nouă.
EnglishSpeakers allow you to listen to music and hear sound effects from your computer.
Difuzoarele permit ascultarea muzicii și a efectelor sonore din computer.
EnglishMake sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
Asiguraţi-vă că placa de sunet este instalată corect şi că driverele sunt actualizate.
EnglishSoftware from the manufacturer might also include other programs for your sound card.
Software-ul de la producător poate conține și alte programe pentru placa de sunet.
EnglishBitLocker might sound intimidating, but it's not as complicated as it looks.
BitLocker poate suna înfricoșător, dar nu este așa de complicat pe cât pare.
EnglishUnder Hardware and Sound, click Add a device, and then follow the instructions.
Sub Hardware și sunete, faceți clic pe Adăugare dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishYet where is the debate on the responsible, environmentally sound scrapping of ships?
Totuşi unde este dezbaterea privind dezmembrarea responsabilă, ecologică a navelor?
EnglishUnder Sounds, click the sound that you want to associate with the event.
Sub Sunete, faceți clic pe sunetul pe care doriți să îl asociați evenimentului.
EnglishThey were based on that scientific evidence, and that is why we believe they are sound.
Au fost fondate pe acele probe științifice și de aceea considerăm că sunt viabile.
EnglishThis refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
EnglishThe sound controller in Device Manager displays a yellow exclamation point.
The sound controller in Device Manager displays a yellow exclamation point.
EnglishWhen you plug in headphones, most PCs automatically cut the sound to the speakers.
Când introduceți căștile, majoritatea computerelor opresc automat sunetul din difuzoare.
EnglishOpen Sound by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Sunet făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.